Wie is Hugo?

Geboren in alle vroegte op dé voorjaarszondag, Pasen, kweelde een jongentje zich naar de ontluikende lente. 28 maart 1948: de wereldbrand zinderde nog na… De oorlog ruimde plaats voor globaal herstel.

Hugo, de tweede oudste in een gezin van vijf kinderen, kreeg van vader Albert de trots voor Vlaanderen met de papfles mee. Als huisarts werd zijn vader ontzettend gewaardeerd en bijzonder graag gezien door zijn leger(tje) patiënten. Als notoir Vlaams-Nationalist plantte hij de zaadjes en verrijkte op die manier de streng christelijke opvoeding van zijn kinderen met het erfgoed van het Vlaams bewustzijn. 

De ontzaglijk rijke sociaal-maatschappelijke smeltkroes van diversiteit in de zestiger jaren, de ‘flower-power’-beweging, het Woodstock-gebeuren, de ‘provo-rebellie’, de boodschap van het schenen schoppend feminisme en vooral het groeiend Vlaams bewustzijn inspireerden Hugo tot zijn maatschappelijk engagement tot op de dag van heden.

Op 19-jarige leeftijd sloot Hugo zich aan bij de Volksuniejongeren. Midden de jaren 1970 werd zijn inzet verzilverd met de functies van arrondissementeel ondervoorzitter en ondervoorzitter van de Brugse V.U.-afdeling. Na het opdoeken van de Volksunie als partij, sloot Hugo aan bij Nieuw-Vlaamse Alliantie. In 2008 werd Hugo verkozen als bestuurslid en organisatieverantwoordelijke in de Groot-Brugse Raad.

In 2012 stichtte hij de N-VA-senioren. Hetzelfde jaar werd Hugo rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Een mandaat dat hij met trots en gedrevenheid vervulde, gezien zijn uitgebreid palmares van schriftelijke vragen en interpellaties die u terugvindt in het politiek archief van deze site. Een tiental van zijn voorstellen tijdens deze bestuursperiode werden toen door het CD&V/sp.a (nu Vooruit)-stadsbestuur aangenomen en uitgevoerd. Hij was gemeenteraadslid van 1 januari 2013 tot 31 december 2018. Begin 2019 stapte Hugo, een droom armer, uit de Nieuw-Vlaamse Alliantie om in oktober van 2023 opnieuw thuis te komen bij het Vlaams Belang.

Onvermoeibaar, meer dan ooit met volle inzet van zijn gouden hart en constant gedreven door zijn onuitputtelijke sociale bewogenheid, timmert Hugo nog ‘stille’ voort aan het raamspant van een zelfbewust en inclusief Vlaanderen met een oneindig verhaal in ontwikkeling. Een visie die voor zich spreekt, hartig en innemend. Ruimte voor verrijking met, van en voor de culturele verscheidenheid, voor elkeen met of zonder kleur.

Hugo staat nog steeds klaar om jullie te woord te staan, te luisteren en te begeleiden in de wirwar van de huidige administratie. Heb je hulp nodig? Neem met hem contact op via het contactformulier of via telefoon op 0496 47 40 90.

 • Gepensioneerd technisch kaderlid
 • Geboren in Brugge en getogen in Assebroek
 • Gehuwd, vader en grootvader
 • Vlaams-nationalist: Brugs gemeenteraadslid van 2013 tot en met 2018
 • Gewezen arrondissementeel Volksunie-ondervoorzitter van Brugge-Torhout-Oostkust
 • Gewezen Volksunie-ondervoorzitter van Brugge Kern
 • Gewezen N-VA-bestuurslid van Groot-Brugge
 • Stichter en gewezen voorzitter van de N-VA Senioren
 • Bestuurslid VB Groot-Brugge
 • Bestuurslid VB Seniorenforum Brugge-Oostkust
 • Bestuurslid VB Seniorenforum West-Vlaanderen
 • Medestichter en allereerste voorzitter van Basket Racing Brugge
 • Bestuurservaring in diverse (sociale) verenigingen
 • Vrijwilliger in diverse (sociale) verenigingen
 • Trots hondenbaasje