Privacybeleid

Dit document is opgesteld op en van toepassing sinds 19 december 2023.

Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen die zich zorgen maken over hoe hun ‘Persoonlijk identificeerbare informatie’ (PII) online wordt gebruikt beter van dienst te zijn . PII, zoals gebruikt in de wet en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een ​​enkele persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een ​​persoon in zijn context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een ​​duidelijk begrip te krijgen van hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in wat betreft deze website.

Wie zijn wij?

Deze website wordt beheerd door Hugo De Bondt en zijn medewerkers.

Wanneer verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site, zich abonneert op een nieuwsbrief, een formulier invult of informatie invoert op onze site.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen dergelijke informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Om de gebruikerservaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type inhoud en productaanbod te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.
 • Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om u beter van dienst te kunnen zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken.
 • Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.
 • Om uw interacties met ons snel te verwerken.

Hoe beschermen we bezoekersinformatie?

Onze website wordt regelmatig gescand op beveiligingslekken en bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken. Deze site, die gebouwd werd met WordPress 6.x wordt steeds up-to-date gehouden en beveiligingsupdates worden steeds zo snel mogelijk geïnstalleerd. Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn gegevens invoert, indient of opent om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. Deze website wordt gehost op de servers van het bedrijf One.com dat er eveneens alles aan doet om de gegevens opgeslagen op deze servers optimaal te beveiligen.

Gebruiken we ‘cookies’?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider naar de harde schijf van uw computer overbrengt via uw webbrowser (als u dat toestaat) waarmee de systemen van de site of serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de taal te onthouden en te verwerken waarin u deze site bekijkt. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u verbeterde services kunnen bieden. We gebruiken ook cookies om ons te helpen geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden. 

We gebruiken cookies om:

 • De voorkeuren van gebruikers te begrijpen en deze te bewaren voor toekomstige bezoeken.
 • Geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interacties te verzamelen om in de toekomst betere site-ervaringen en tools te bieden. 

We kunnen ook vertrouwde services van derden gebruiken die deze informatie namens ons bijhouden.

U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doet u via de instelling van uw browser (zoals Opera, Edge, Google Chrome of Safari). Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookievoorkeur aan te passen. Als u cookies uitschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld. Sommige functies die uw site-ervaring efficiënter maken, worden uitgeschakeld en sommige van onze services werken niet correct.

Hoe kunt u de informatie die u ons heeft verstrekt verwijderen of wijzigen?

Dit kan op eenvoudige verzoek via ons contactformulier. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Derde partijen

Wij verkopen, verhandelen of transferen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet, tenzij we u van tevoren op de hoogte stellen. Deze bepaling omvat niet de website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven als we van mening zijn dat vrijgave passend is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie zal echter niet aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, regio, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens volgens de Europese verordening met betrekking tot gegevensbescherming.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie). 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Informatie over uw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid, af van de informatie die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken omwille van volgende redenen:

 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet tenietgedaan door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op gegevensbescherming. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de persoonlijke informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op beperking
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Het recht om toestemming in te trekken

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen inschakelen om onze website te faciliteren (“serviceproviders”), om onze website namens ons aan te bieden, om websitegerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website bij te houden en te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.