Politiek archief

“Een gemeenteraadslid dient in de eerste plaats een tussenpersoon te zijn die de bevolking vertegenwoordigt.”

Hugo De Bondt

In de zes jaar dat ik de Bruggelingen vertegenwoordigde in de gemeenteraad was dat mijn leidmotief. Als gemeenteraadslid vertegenwoordig je immers niet enkel zij die voor je stemden, maar alle inwoners van je stad of gemeente.

Op deze pagina’s vindt u het archief terug van zes jaar politiek werk waarin ik trachtte om de mooiste stad van Vlaanderen nog een klein beetje mooier te maken.Archief gemeenteraad 2013-2018

Interpellaties

Interpellaties zijn mondelinge tussenkomsten van de raadsleden die tijdens de gemeenteraadszittingen gericht worden aan het college van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad of één van haar leden.

Schriftelijke vragen

Interpellaties zijn mondelinge tussenkomsten van de raadsleden die tijdens de gemeenteraadszittingen gericht worden aan het college van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad of één van haar leden.

Krantenknipsels

Een initiatief dat in de media komt zorgt ervoor dat het college van Burgemeester en Schepenen gedwongen wordt snel aandacht te besteden aan de betreffende problematiek.

Foto: Bjorn Van Ryckeghem Photography