Tussenkomst bij agendapunt 17: Groendienst – raamovereenkomst werken i.k.v. sociale economie – ontwerp – wijze van gunnen – goedkeuring

Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u, mevrouw de voorzitter. Schepen Pierins, mijn fractie zal dit agendapunt met overtuiging goedkeuren. We juichen dergelijk initiatief ten volle toe. Deze uiterst kwetsbare personen met een arbeidshandicap of met een psychosociale arbeidsbeperking vinden moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Dankzij dergelijk initiatief voelen deze mensen zich nuttig en nodig in onze maatschappij. Dat geeft niet alleen hen, maar ook mij een fijn gevoel. Als lid van de algemene vergaderingen van Foodstep en Sobo weet ik dat dergelijke opdrachten gesneden koek voor hen zijn. Vergeef mij mijn chauvinisme, maar ik koester de stille hoop dat één van onze Brugse bedrijven deze opdracht binnenrijft.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Ja, meneer De Bondt, bedankt voor deze lovende woorden. We gaan verder op hetzelfde traject.