Tussenkomst bij punt 39: ‘Boomverjonging’t Zand’

Er zullen een honderdtal extra lindenbomen worden aangeplant aan de straatzijden van het plein (’t Zand en de Vrijdagmarkt) naast deze die er al staan. Onze fractieleidster had toen al in haar interpellatie van 30 juni 2015 gewezen op de jarenlange verzuchtingen van de horeca in verband met de lindebomen. Deze bomen geven door bladluizen een zoete en plakkerige substantie af die zich vastzet op hun terras, op de terrastafels en -stoelen. Bovendien verliezen de linden, ook in de zomermaanden, heel wat bladeren. En alsof dat nog niet genoeg is geven deze bomen tijdens de bloei in juni, juli en in mindere mate in augustus pollen af en veroorzaken alzo allergische reacties bij 1 op 3 personen. Verwacht wordt dat dit aantal over 10 à 15 jaar zal opgelopen zijn van 1 op 2. Er zijn nochtans bomen die geen of bijna geen allergische pollen vrijgeven, bomen die de omgeving leefbaar maken voor zij die last hebben van allergie. 

Mijnheer de burgemeester, ik wend mij tot u. Uw antwoord aan mevrouw Ann Soete was toen: “… Dus wij zitten met een volledige planning klaar. Maar als je vraagt: waar ben je toe gebonden, dan is het antwoord dat wij gebonden zijn door het basisconcept. Dus het type boom is nu niet iets dat direct het concept betreft, maar dat er bomen zijn, dat is het concept. Dat is een beetje de nuancering.”. Verder verklaarde u na de tussenkomst van collega Jasper Pillen: “Wat de bomen betreft, is er enkel gesteld dat er bomen gaan zijn. Welk soort bomen? We hebben nog alle tijd en alle mogelijkheden om daar over te discussiëren en dat te bekijken. En uiteraard gaan we ervoor zorgen dat de situatie verbetert. De doelstelling is dat dat plein verleidelijker wordt, dat dat plein schoner wordt en dat het dus ook voor alle betrokkenen daar rendabeler wordt.”. 

Als politieke volkspartij hebben wij niet alleen oog voor het welzijn van onze burgers maar ook voor de lokale economie. Daarom kregen wij antwoord op volgende vragen:

 • De horeca beleven heel moeilijke tijden, laat het leefbaar houden voor hen. De vrees is reëel dat de klanten die last hebben van allergie de terrassen links zullen laten liggen. Wat alweer een zoveelste aanslag zal betekenen op hun inkomsten.  Werd er naar hun, reeds jarenlange, grieven geluisterd?
 • Werd er wel degelijk overlegd? Waarom houden jullie zo vast om lindebomen aan te planten? Er zijn meer na- dan voordelen. 
 • De N-VA-fractie dringt aan om af te zien van de aanplant van lindebomen en te opteren voor bomen die geen allergiserende pollen veroorzaken. Willen jullie de beslissing om deze soort bomen aan te planten herzien?
 • Antwoord van de schepen
 • Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Ennaert.
 • Raadslid Pascal Ennaert. – Voorzitter, ik heb last van allerlei voorjaarsallergieën en ik heb daar in
 • heel mijn leven nog nooit een terrasje voor links laten liggen.
 • Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Nee? Mijnheer de burgemeester.
 • Burgemeester Renaat Landuyt. – Aangezien ik rechtstreeks geappelleerd werd op mijn woorden –
 • dank daarvoor, om mijn woorden opnieuw te citeren.
 • Maar nu nog terugkomen op wat we gaan doen, zou tegen alle inspraak ingaan die we gegeven
 • hebben aan de plaatselijke horeca en aan Unizo. Het boomtype dat gekozen is, geeft geen
 • afscheiding, de inplantingsplaatsen van de bomen zijn in overleg gebeurd met de horeca, Unizo was
 • ook overal betrokken. Dus ik weet niet wat we nog meer kunnen doen. Maar het is de eerste keer
 • dat ik gehoord heb dat er nu een probleem is bij de horeca, omdat er mensen een allergie hebben
 • voor de bomen en dat daardoor de terrassen leeg zijn. Dat is de eerste keer dat ik gehoord heb,
 • dat…
 • Raadslid Hugo De Bondt. – Burgemeester, die vrees bestaat. Ik zeg niet dat dat zo is. De vrees
 • bestaat.
 • Burgemeester Renaat Landuyt. – Wel, het is de eerste keer dat ik over deze vrees gehoord heb,
 • en ik ga nog eens vragen aan de horeca of laten vragen aan de horeca of er daar wel rekening mee
 • gehouden is, of dat we die vrees over het hoofd gezien hebben. Maar deze vrees was mij niet bekend.
 • Voorzitter André Van Nieuwkerke. – De schepen wil daar niets aan toevoegen?
 • Raadslid Hugo De Bondt. – Maar waarom houden jullie er zo aan vast om lindenbomen aan te
 • planten?
 • Schepen Philip Pierins. – Ik ken er wel iets van en ik wil geruststellen. Het gaat om een speciale
 • cultivar, waarbij dus heel nauw toegekeken wordt op de problemen die lindes zouden kunnen
 • opwerpen en waarover u daarnet sprak. Ik zal het zo zeggen: er bestaan veel verschillende soorten
 • lindes. En u moet kijken, er zijn gunningscriteria voorop gesteld. Er zal gekozen worden voor een
 • linde waar geen plaktoestanden aan hangen. Over allergie, daar kunnen we niet over klappen, want
 • dan moeten we heel veel bomen weg doen: mensen zijn allergisch voor berken, mensen zijn
 • allergisch voor lindes, voor platanen enzovoort. Dus dan wordt het moeilijk.
 • Raadslid Hugo De Bondt. – U kunt ook fruitbomen aanplanten, die geven geen allergie af.
 • Schepen Philip Pierins. – Nee, maar fruitbomen geven dan weer een ander probleem. Dan vallen
 • de appels op straat en dan glijden de mensen erover uit. En lindes zijn in ieder geval wel een boom
 • die verbonden is aan de stad Brugge. Moest je alle lindes wegnemen, zou je nog redelijk verschieten.
 • Dan moet je beginnen met aan de Dijver al die bomen weg te nemen. Dan moet je langs de Langerei
 • die bomen wegnemen, en langs de Potterierei. De linde is een boom die zeer nauw verbonden is aan
 • de stad Brugge. Dat is historisch. Het is inderdaad zo dat een linde een goede geur afgeeft. Maar in
 • ieder geval, hier is het een cultivar, dat kan ik zeggen, die zeker geen problemen zal geven.
 • Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Soete.
 • Raadslid Ann Soete. – Nog een kleine bijkomende opmerking. Ik vind het zeer eigenaardig dat hier
 • verschillende keren de naam Unizo in de onderhandelingen gevallen is, terwijl zij toch hun pand
 • willen verkopen en weggaan van ’t Zand. Maar het is maar een kleine opmerking.
 • Burgemeester Renaat Landuyt. – Dat heb ik mij ook afgevraagd.
 • Raadslid Ann Soete. – [Niet helemaal ernstig] Het is voor die bomen dat ze weggaan waarschijnlijk.
 • Burgemeester Renaat Landuyt. – In het kader van de kernversterkende politiek vond ik dat ook
 • een rare beweging. Maar ik wil daar niet in tussenkomen. Jullie hebben daar misschien betere banden
 • mee dan ik.
 • Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Goed, collega’s. Stemgedrag?