Aanpassingswerken op het domein van het Brugs Dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’

Op de zitting van het schepencollege van 25 augustus 2014 werd door schepen H. Decleer een ontwerp en voorstel (dos. 133952) geformuleerd i.v.m. aanpassingswerken van het Brugse Dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’, Krinkelstaat 4. Volgende aanpassingswerken werden toen toegewezen:   ° Dak van de hondenrennen (asbesthoudende dakplaten);   ° Rioleringen; ° Voetpaden en   ° Het plaatsen van bijkomende aquadrains. Deze werken zijn al sinds geruime tijd beëindigd.

Graag vernam ik de totale kost van deze werken. Werden deze kosten volledig gedragen door de stad of is ook de v.z.w. ‘Het Blauwe Kruis’ voor een deel in de kosten tussen gekomen? 

Antwoord ontvangen op 18/06/2015

Kost van de werken: € 49.998,89 btw inbegrepen (oorspronkelijke raming: € 56.254,17). Kost van de veiligheidscoördinatie: € 2.061,09 btw inbegrepen. Totale kost: € 52.060 btw inbegrepen. Betaling via portefeuille AQUARIO (FARYS), dus niet via stedelijk budget.