Asbest in de Brugse stadsgebouwen (IV)

Opnieuw vraag ik jullie om mij de lijst van de gebouwen waarvoor een asbestinventaris is opgemaakt te bezorgen. Ik had daarvoor reeds aangedrongen op 12 december 2017 en op 8 januari 2018.

Ik wijs er op dat ik naar aanleiding van mijn interpellatie op 27 januari 2015 wél heb mogen ontvangen: de lijst van de diverse stadsgebouwen / opmaken asbestinventaris en de gedetailleerde/samenvattende meetstaat/raming kort na mijn interpellatie.

Ik stel vast dat de info wél wordt doorgegeven aan de pers en niet aan een raadslid. Ik denk dat ik als gemeenteraadslid het rezcht heb om deze lijst te bekomen. Meer dus dan enkel maar ‘inzage na afspraak’.

Antwoord ontvangen op 26/03/2018

Als bijlage de lijst met de gebouwen waarvoor een asbestinventaris werd opgemaakt. Alle gebouwen staan op de lijst.

De inventarissen zelf kunt u vertrouwelijk gaan inkijken bij de dienst …