Bedrijfsbrand bij N.V. Deco (Blauwe Toren)

Op donderdagochtend 11 augustus 2016 (precies één jaar na de brand bij Geldof Recycling langs de Pathoekeweg) woedde nu een felle brand, waarbij zich ook ontploffingen hebben voorgedaan, bij de firma Deco. De vuurhaard ontwikkelde een grote zwarte rookpluim die al van kilometers ver waar te nemen was. De bewoners van Noord-Brugge werd gevraagd om preventief ramen en deuren gesloten te houden. Op het dak van het bedrijf lagen immers asbestplaten. De volksgezondheid kwam in gevaar. Ik veronderstel dat firma Deco een klasse 1-bedrijf (cfr Vlarem) is. De toezichthoudende bevoegdheid ligt dus bij de Vlaamse Milieu-inspectie.

Graag kreeg ik antwoord op mijn volgende vragen:

  1. Was het K.B. van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen hier van toepassing? Zo ja, werden de nodige maatregelen genomen en uitgevoerd? Gezien we het hier hebben over onderwater-werken zullen zuurstofflessen en lasapparatuur, om onderwaterlaswerken uit te voeren, er waarschijnlijk opgeslagen geweest zijn waardoor extra gevaar omwille van de dicht bebouwde site.
  2. Was het bedrijf in het bezit van de wettelijk verplichte asbestinventaris?
  3. Wanneer is de Milieu-inspectie langs geweest? Wat geeft de inspectie uitgewezen?
  4. Zijn de terreinen van de firma Deco reeds gesaneerd? Zo niet, voor wanneer is dit voorzien?
  5. Werd er een labo aangesteld om metingen van de luchtkwaliteit uit te voeren op fijn stof en asbestpartikels? Op welke plaatsen en wanneer werden deze uitgevoerd? Om te weten of de basisnorm niet werd overschreden had ik graag de gemeten waarden ontvangen.
  6. Werd de meetpost van het stadslabo aan de Hoefijzerlaan ingeschakeld? Ook hiervan ontvang ik graag de gemeten waarden.

Geen antwoord ontvangen