Bushalte van De Lijn op Ver Assebroek

Sinds enkele maanden, na de mooie heraanleg van de Kerklaan en de straten in de directe omgeving ervan, is de bushalte ter hoogte van de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan verplaatst naar de Kerkdreef pal aan het 420 ha grote natuurgebied ‘Assebroekse Meersen’. De nieuwe locatie van de halte(op nog geen   m van de vroegere opstapplaats) is niet het probleem. Wat wel moeilijk ligt bij de gebruikers is het ontbreken van een overdekte opstapplaats. Bij de vorige halte was er wel een schuilhuisje. Die opstapplaats wordt niet alleen veel gebruikt door personen die op bedevaart gaan naar het kerkje Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, maar ook door scholieren, mensen die moeilijk te been zijn en heel wat senioren. Daar er op die plaats geen (ook geen natuurlijke) beschutting is tegen felle zon, wind, regen, herfststormen of sneeuw ware het meer dan wenselijk om op die plaats een overdekte halte te voorzien met een zitbank voor meerdere busgebruikers.

Mag ik het college vragen om met De Lijn in overleg te gaan tot het plaatsen van dergelijke constructie bij de nieuwe halte? De vele gebruikers zullen het in dank afnemen.

Antwoord ontvangen op 15/07/2014

Het gevraagde busschuilhuisje is voorzien in het ontwerp en zal dus zeker geplaatst worden bij de voltooiing van de Kerklaan. De contacten met Decaux, de firma verantwoordelijk voor deze busschuilhuisjes, zijn al lang gelegd en bij de oplevering zal Decaux hopelijk zijn taak volbracht hebben.