Francois Versluysstraat, de hoek Pannenhuisstraat/ Fr. Versluysstraat en de hoek Pannenhuisstraat/D. Busschaertstraat te Assebroek

Ik werd door de buurtbewoners van de Pannenhuisstraat, de Fr. Versluysstraat en de D. Busschaertstraat gecontacteerd om tussen te komen voor het volgende:

  • a. Zij vragen om de nodige verharding aan te leggen aan de halte van De Lijn 1 in de Fr. Versluysstraat. Bij slecht weder en in de herfst/winter ligt alles er gevaarlijk glad bij.
  • b. Er wordt aangedrongen om de putten in het wegdek te herstellen op de hoek Pannenhuisstraat/Fr. Versluysstraat en op de hoek Pannenhuisstraat/D. Busschaertstraat. Bij regenval ontstaan er niet alleen heel wat grote diepe plassen, maar ook in het vooruitzicht van de aankomende vrieskou kunnen zich gevaarlijke toestanden voordoen voor de voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.
  • c. Sommige delen van de voetpaden zijn hersteld geweest, andere stukken liggen er nog steeds gevaarlijk bij.

Mag ik aandringen om deze gevaarlijke situaties eens nader te gaan bekijken a.u.b.?

Antwoord ontvangen op 31/12/2015

De wegendienst is op de hoogte van de situatie zoals aangegeven in uw schriftelijke vraag. De wegendienst ondernam dan ook de nodige stappen om de situatie te verbeteren. Het college keurde de uitvoering van volgende werken goed:

  • a. De verharding van de bushalte.
  • b. de herstellingen van het wegdek met aanpassingen in functie van zone 30.
  • c. Indien er nog dringende herstellingen zijn aan de voetpaden, zullen deze meegenomen worden tijdens de werkzaamheden. Het is hierbij echter niet de bedoeling om de voetpaden geheel te vernieuwen vermits het geen voetpadendossier is voor de gehele wijk, maar een plaatselijke herstelling met bijkomende mobiliteitsmaatregelen.

Deze werkopdracht werd doorgegeven aan de aannemer. De uitvoering is gepland voor het voorjaar 2016.