Gevelde bomen in Beisbroekbos (Sint-Andries)

Na de uitgevoerde kapwerken in het Beisbroekdomein, een zestal maanden terug, is het bos nog steeds niet opgeruimd? Heel wat omgezaagde bomen liggen nog steeds opgestapeld in het bos zelf, maar ook langs de Zeeweg en langs de oprit naar de cafetaria en het Planetarium (zie bijgaande foto’s).

Hebben jullie een idee wanneer deze omgezaagde bomen zullen worden verwijderd?

Antwoord ontvangen op 27/01/2017

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden. De bosontginner in kwestie, fa De baere uit Knesselare diende overeenkomstig de verkoopvoorwaarden uiterlijk op 31/12/2016 de werken voltooid te hebben, incl. het ruimen van het hout. In de loop van het najaar 2016 werd het gros van de stammen weggehaald. We stellen vast dat op heden nog een beperkte hoeveelheid op het domein achtergebleven is, zonder dat verlenging van de exploitatietermijn werd aangevraagd. De koper werd hierop per mail aangesproken op 7/1/2017 door de boswachter ANB en op 12/1/2017 telefonisch vanuit de groendienst, met als antwoord dat alles over een tweetal weken zou weg zijn. We volgen dit verder op. Het niet weggehaalde hout komt in principe weer aan de stad toe. Uit navraag bij de financiële diensten blijkt dat de koopsom (136.475 €) inmiddels volledig aan de stadskas voldaan werd (eindschijf okt. 2016).