Het bronzen beeld ‘Man met de pelikaan’ aan de Unesco-rotonde (II)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag van 26 augustus 2013. Om dit kunstwerk uit de schemerzone te halen stelde ik toen voor om dit prachtig beeld ‘Man met de pelikaan’, van de grote West-Vlaamse beeldhouwer Josuë Dupon (geboren in 1864 en overleden in 1935), te verplaatsen. In jullie antwoord van 1 oktober 2013 lees ik: “We zullen navragen bij de diensten musea en cultuur of dit wenselijk is.”. Maar ik heb er sindsdien nooit nog iets van vernomen.

Dit beeld was indertijd de centrale figuur van een monumentale fontein (het water spoot toen uit de snavel van de pelikaan) dat destijds stond opgesteld aan de Kunstberg in Brussel. Bij verbouwingen werd die fontein in 1958 verwijderd en het beeld verhuisde naar Brugge dat later werd opgesteld aan de Unesco-rotonde.

Toen al gaf ik een paar locaties aan om dit kunstwerk, opnieuw in al zijn glorie als fontein, te plaatsen onder meer:   A. aan de achterkant van het station (die toen volop in aanleg was),   B. site het Oud Sint-Jan en jawel   C. in het Albertpark.

Het is een gemiste kans om die fontein niet te hebben neergepoot in het Albertpark in plaats van die spuitende waterzuilen.

Mijn vragen:

  • Graag vernam ik of mijn vraag tot verplaatsing nu wel of niet voorgelegd en besproken werd bij de diensten musea en cultuur?
  • Waarom werd niet overwogen om de ‘Man met de pelikaan’ als fontein in het Albertpark te plaatsen in plaats van die niets betekenende waterzuilen?
  • Graag zag ik deze prachtige fontein in plaats van die water spuitende zuilen. Ik ben zelfs de mening toegedaan dat dit niet zo’n grote kost zal zijn. Is het stadsbestuur bereid om mijn suggestie ernstig te overwegen én nader te onderzoeken.

Geen antwoord ontvangen