Illegaal dumpen van asbest

Uit onderzoek naar jarenlang illegaal dumpen van asbest, in onder andere onze provincie door ‘Cleanpuur’ bvba uit Zwevegem, zou blijken dat ook onze stad er niet aan ontsnapte. Met stellige zekerheid zou dit levensgevaarlijk kankerverwekkend goedje indertijd gedumpt zijn tijdens de werken op de stadsring (R30).

De R30 valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest – Agentschap Wegen en Verkeer. Het is een gewestweg die door haar wordt aangelegd, onderhouden en beheerd. Niettemin heeft ook de stad hier haar verantwoordelijkheid in functie van o.m. de volksgezondheid.

Het is natuurlijk wel zo dat de asbest nu veilig ingekapseld zit onder het wegdek. Maar eens het moet opengebroken worden zullen de nietsvermoedende arbeiders de eerste slachtoffers van de vervuiling zijn. Wanneer het transport van het asbestafval zonder afdekking zou gebeuren zullen de partikels het ganse traject bezoedelen. Ook bewoners, weggebruikers, speelpleinen en -plaatsen van scholen, groententuinen…  lopen dan risico.

De volgende vragen dringen zich op:

  1. Heeft de stad reeds stappen ondernomen bij het Vlaams Gewest om te achterhalen waar de juiste locatie van de asbestdumpingen zich kunnen bevinden?
  2. Wanneer heeft het illegaal dumpen van de asbest plaats gehad?
  3. Wat zal het Vlaams Gewest (AWV) en de stad ondernemen?
  4. Wat zal worden ondernomen om de veiligheid te garanderen eens het wegdek zal open gebroken worden?

Vraag van de schepen: donderdag, 3 augustus 2017

De dienst heeft geen weet van die gebeurtenissen. Mag ik vragen hoe je aan de info komt? Kan je wat extra informatie bezorgen a.u.b.?

Mijn antwoord: donderdag, 3 augustus, 2017

De info bekwam ik via de media. Is ook een nasleep van de reportage ‘Vlaanderenland Asbestland’ in ‘Pano’ van de VRT (één) een tijd terug. Voorts verscheen er een artikel ‘Cleanpuur dumpt illegaal asbest’ in het Brugs Handelsblad van 14 juli ll. Ook op het internet kan je info vinden.

Asbest van afbraakwerken bij Bombardier werd bij werken op de stadsring gestort. Wanneer weet ik niet. 

Antwoord ontvangen op 04/10/2017

De stad heeft geen informatie over het mogelijks dumpen van asbest onder het wegdek. AWV is de bevoegde overheid voor onderhoud aan de gewestweg, dus zij zullen, wanneer er werken gebeuren, de nodige maatregelen moeten nemen om de arbeiders die de werken uitvoeren te beschermen, alsook de omgeving tegen eventuele verspreiding van asbest.