Invoeren van de European Disability Card

Op 27 juni 2017 hield ik in mijn interpellatie een vurig pleidooi om de Eurpean Disability Card ook in onze stad in te voeren. Deze kaart wordt in het Brugse, indien ik goed ben geïnformeerd, enkel aanvaard in het Boudewijn Seapark, het Brugs Biermuseum en Musea Brugge. Onze culturele hoofdstad ontbreekt in het rijtje van de steden/gemeenten Beringen, Lommel en Maldegem waar de European Disability Card reeds werd ingevoerd.

De bevoegde schepen beloofde toen dat mijn suggestie om deze kaart in te voeren zou worden onderzocht. We zijn nu bijna acht maanden verder. Graag vernam ik hoe ver de zaken nu staan om deze kaart in onze stad te aanvaarden en als stadsbestuur te promoten.

Antwoord ontvangen op 26/02/2018

Schepen Matthys verwijst naar het antwoord dat werd gegeven op de interpellatie in de gemeenteraad van 27 juni 2017.

Hierbij nog enkele aanvullingen.

De European Disability Card is een internationaal verhaal. De kaart is momenteel geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

De term European doet vermoeden dat deze kaart geldig is in alle Europese landen.

Maar reisbestemmingen zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Griekenland,… zijn nog steeds niet opgenomen zijn in dit verhaal.

Alle partners die de kaart aanvaarden, staan op de website: https://eudisabilitycard.be/nl/de-partners-van-de-european-disability-card

Volgens de info op de website kan het gaan om reeds aangeboden of nieuwe voordelen voor personen met een handicap, zoals kortingen, audiogidsen, voorbehouden plaatsen, passen om niet aan te hoeven schuiven. Het klopt dat voor Brugge reeds 3 organisaties geregistreerd staan: het Brugs Bier Museum, de Brugse musea en het Boudewijn Seapark.

Een link naar de algemene website van de stad zoals Beringen, Maldegem en Lommel, zorgt niet voor meer duidelijkheid voor personen met een beperking.

Waar wordt de kaart aanvaard?

Welke korting wordt effectief gegeven?

Bij het doorklikken op een volgende website, zou je toch minstens antwoorden verwachten op dergelijke vragen.

Zoals vermeld werd in het vorige antwoord, vinden we het belangrijk dat er in Brugge werk wordt gemaakt van het beleid rond vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen in het algemeen.

De Jeugddienst, de Sportdienst, het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie, vereniging Spoor, OCMW Brugge en dienst Welzijn, sloegen de handen in elkaar om alle kortingssysteem met een open vizier te bekijken. Eind maart start een master studente bestuurskunde bij dienst Welzijn, met de opdracht om de Brugse kortingssystemen onder de loep te nemen, met als doelstelling een gedragen beleidsvoorstel uit te werken. Wat kortingscriteria kunnen zijn en hoe kortingssystemen gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden, zal zeker in die studie opgenomen worden.

Dienst Welzijn onderzocht verder het gebruikt van de European Disability Card.

Ondertussen werd de kaart in België effectief uitgereikt en hebben al enkele Bruggelingen deze kaart in hun bezit. Er werden cijfers opgevraagd, maar deze konden door de Federale en Vlaamse Overheid niet bezorgd worden.

Conclusie:

Indien we de kaart promoten, zal het belangrijk zijn om duidelijk te communiceren, zodat onze burgers geen valse verwachtingen krijgen.

– Welke landen nemen deel?

– Welke partners in Brugge nemen deel? Met concrete adressen en duidelijke informatie over de kortingen.

Maar, zolang niet meer buurlanden deelnemen, we niet over voldoende aanbod beschikken en de kaart slechts bij enkele Bruggelingen in gebruik is, is een link naar stad Brugge een lege doos en dus niet opportuun.