Lawaaihinder ‘Elements’

Op zaterdag 27 september 2014 had er een groot openluchtconcert in of in de buurt van het Tillegembos tot 7.30 uur de zondagmorgen. Veel mensen hadden geen nachtrust. Omwonenden hebben mij gecontacteerd of dit eigenlijk wel kan en mag. Is het mogelijk om mij eens het politiereglement door te sturen in verband met  fuiven, openluchtmanifestaties, lawaaihinder enz.?

Antwoord ontvangen op 27/10/2014

Op zaterdag 27 september vond het Elementsfestival plaats op de terreinen van Stal Tillegem. Het college van burgemeester en schepenen verleende een afwijking van de geluidsnormen van 12 u. ’s middags tot 1 u. ’s nachts met een maximaal geluidsniveau van 98dB(A) LAeq, 15min en 111 dB(C) LCeq, 15min. Het festival eindigde dus om 1 u. ’s nachts. Er was ook een camping voorzien, palend aan het festivalterrein.

De dienst leefmilieu heeft geluidsmetingen uitgevoerd zowel op het festivalterrein tijdens het evenement als in de omgeving gedurende het evenement en nadien. Uit die omgevingsmetingen blijkt dat het geluidsniveau drastisch terugvalt na 1 u. maar nog steeds hoger blijft dan het ‘normale’ achtergrondgeluidsniveau dat pas bereikt wordt vanaf zondagmorgen. Wat de bron was van dat verhoogde geluidsniveau is niet vastgesteld, maar hoogstwaarschijnlijk is dit lawaai afkomstig van de camping. Er was op de camping geen toestemming gegeven om muziek te spelen. Bijgevoegd vindt u het politiereglement geluid. Activiteiten zoals Elements vallen buiten deze politieverordening omdat er een afwijking van de Vlarem-geluidsnormen wordt aangevraagd waarbij Vlarem II hoofdstuk 6.7 van toepassing wordt.