Losgekomen stuk plafond in de Stadsschouwburg (4/11/17)

Naar aanleiding van het loskomen van een stuk plafond in de Stadsschouwburg wil ik jullie attent maken dat spuitasbest, tot het verbod ervan op 1 januari 1980, veel werd toegepast. Door zijn eigenschappen als brandwerend en anti-condensatiemiddel, en als middel voor thermische en akoestische isolatie, werd het vaak gebruikt als bekleding voor muren en plafonds van schouwburgen, auditoria, zwembaden, bedrijfshallen, eetzalen…

Als brandbestendig middel heeft men ook vaak gespoten op stutbalken in gebouwen of onder daken. Aangezien spuitasbest gemakkelijk afslijt, is vaak een deklaag of een bindmiddel op het oppervlak ervan aangebracht, wat tot gevolg heeft dat het er anders uitziet en moeilijker opspoorbaar is. Daarom is het bijzonder nuttig de stopcontacten en/of de aansluitingen van de verlichtingspunten los te maken en zo naar de verschillende bekledingslagen op de muren en plafonds te kijken.

Tot slot wil ik er op wijzen dat spuitasbest de gevaarlijkste in zijn soort is omdat het moeilijk opspoorbaar is met het blote oog, de asbestpartikels bij loskomen of bewerken ervan door de lucht dwarrelen zonder men erg heeft hiervan.

Ik dring aan om zonder verwijl het nodige te doen en dringend stalen te laten onderzoeken.

Mag ik rekenen op onmiddellijke actie?

Antwoord ontvangen op 09/11/2017

Er werd al opdracht gegeven tot het onderzoek van stalen en er werd geen asbest gevonden.