Opstelling parkeermeter hoek Lange Rei/Annunciatenstraat

Bij het uitrijden van de Annunciatenstraat in de Lange Rei kan men, door de opstelling van de parkeermeter daar op de hoek, het auto- en fietsverkeer niet zien afkomen uit de richting Dampoort (zie bijgaande foto).

Niettegenstaande het verkeer uit de Annunciatenstraat voorrang van rechts heeft, ontstaan er daar heel gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers.

Mag ik aandringen om dit eens nader te gaan bekijken en er een oplossing voor te vinden? Met dank vooraf.

Antwoord ontvangen op 19/05/2017

Uit observatie van het verkeer op dit kruispunt blijkt dat de plaatsing van deze automaat niet voor extra problemen zorgt. Het huis op de hoek van dit kruispunt (Langerei 31) zorgt reeds voor een beperktere zichtbaarheid. De plaatsing van deze automaat heeft hier geen bijkomende impact op. De bestuurders die uit de Annuntiatenstraat komen, kunnen nog altijd tot net voor het kruispunt rijden en hebben van daaruit meer dan voldoende zicht op de wagens die in de Langerei rijden.

Indien we de automaat zouden verplaatsen op dezelfde hoek dan zou de doorgang voor voetgangers moeilijker worden en zeker voor rolstoelgebruikers. Het verplaatsen zou ook tot gevolg hebben dat deze automaat dichter bij de woning komt te staan (ruiten en luiken), met mogelijke klachten van de bewoners tot gevolg. Bovendien is de automaat dan niet meer zichtbaar voor de bestuurders die parkeren in de Langerei.

Als we de automaat zouden verplaatsen naar de andere hoek van het kruispunt, naast huisnr. 30, zou dit er voor zorgen dat de bestuurders uit de Annutiatenstraat minder zicht hebben op de bestuurders op de Langerei (komende van het centrum) en die voorrang hebben. Nu is dit zicht onbelemmerd.

De derde mogelijkheid is het plaatsen van de parkeerautomaat in de parkeerstrook in de Langerei. Dit zou echter betekenen dat bestuurders uit de Annuntiatenstraat de Langerei over moeten steken om een ticket te nemen en bovendien zou één parkeerplaats gesupprimeerd moeten worden.

Daarom wordt er geopteerd om de automaat op de huidige locatie te laten staan.