Reiniging standbeeld ‘Simon Stevin’

Op 22 april 2014 richtte ik mijn schrijven tot jullie ‘Reinigen standbeelden’. Op 2 juni 2014 kreeg ik onder meer in verband met het betreffende standbeeld volgend antwoord: … “er dient te worden opgemerkt dat – voor het standbeeld van Simon Stevin er al een restauratiedossier opgemaakt is. De renovatie betreft de heraanleg van de verzakte traptreden, de reiniging en plaatselijke herstelling van de eigenlijke sokkel.”.

Niettegenstaande mijn aandringen werd het standbeeld en de arduinen stenen waarop het beeld staat toen niet gereinigd. Wel werd onlangs eindelijk de traptreden heraangelegd en werd de eigenlijke sokkel hersteld en gereinigd.

Momenteel is de heraanleg van het Simon Stevinplein volop bezig. Waarom wordt er niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om het arduin en het standbeeld van de Brugse natuur- en wiskundige te reinigen? Er is heel wat groenaanslag, de tekst is onleesbaar en het beeld zelf heeft een dringende poetsbeurt nodig.

Het plein wordt door heel wat toeristen, ook Bruggelingen, op de gevoelige plaat vastgelegd.

Mag ik aandringen om dit standbeeld te reinigen? Ik zie uit op een positief gevolg.

Antwoord ontvangen op 06/04/2017

Tijdens en onmiddellijk na de werken van de wegendienst wordt het groen en het stof verwijderd. Daarna wordt een biologisch groenwerend middel opgebracht. Aan het brons zelf wordt momenteel niet geraakt. Het zogenoemde vuil is de natuurlijke oxidatie van brons.