Rolstoelpad naar zee voor rolstoelgebruikers

Aan de Franse kusten wordt heel wat aandacht geschonken aan mensen met een beperking. Zo is er speciaal gedacht aan het comfort van rolstoelgebruikers. In bijna alle Franse kuststeden en -gemeenten worden deze mensen met een beperking niet vergeten. Daar worden paden aangelegd om de rolstoelgebruikers de kans te geven om zo ver mogelijk naar de vloedlijn te rijden. Deze paden worden bovendien aangegeven met borden. 

Niettegenstaande aan het Zeebrugse Badengebouw op de dijk al heel wat accommodatie is voorzien voor die mensen, ware het aangewezen om ook vanaf deze locatie een dergelijk rolstoelpad (in houten constructie) aan te leggen.

  1. Kan dergelijk rolstoelpad tegen het nieuwe hoogseizoen – zo ver mogelijk tegen de vloedlijn – aangelegd worden op het strand van Zeebrugge vanaf het Badengebouw?
  2. Willen jullie deze constructie, die enkel nut heeft in de zomermaanden, elk jaar opnieuw aanleggen en wegnemen?
  3. En wordt er dan ook geopteerd om een bord op te stellen die de plaats aanwijst waar speciale zorg wordt verstrekt om rolstoelgebruikers gemakkelijk het strand te laten op- of afrijden?

Antwoord ontvangen op 30/06/2015

(…) Mensen met mobiliteitsproblemen krijgen de mogelijkheid om op een comfortabele manier een gezellige dag op het strand door te brengen. De uitvalsbasis voor dit project vormt hierbij het toegankelijk Badengebouw. Men kan er rekenen op de hulp en de inzet van jobstudenten. (…) Verder kunnen wij u ook meegeven dat er in Zeebrugge tot vlak voor de vloedlijn een verhard pad werd aangelegd op het losse zand. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers, het jonge gezin met de kinderwagen,… zich tot aan het verharde zand begeven. Het verharde pad wordt telkens aangelegd, tot aan het nat strand, tijdens de eerste week van mei en weggenomen eind september.

Op de dijk werd bewegwijzering aangebracht voor de mensen komende vanuit het station alsook vanuit de Londenstraat richting dijk. De signalisatie werd ook aangebracht op het Badengebouw, aan de voet van de trappen en aan het hellend vlak. Het verharde pad is zichtbaar vanop de dijk.