Speelpleintje Fort Zevenbergen

Op vraag van omwonenden ben ik eens gaan kijken naar het speelpleintje gelegen Fort Zevenbergen te Sint-Andries.

Dit speelpleintje is inderdaad niet veilig voor de kinderen die er spelen. Hier en daar is er wel aanplanting van laag geschoren stukjes haag maar is zeker niet voldoende om de ouders een veilig gevoel te geven wanneer hun spruiten er spelen. Kinderen lopen – tijdens hun spel – zomaar, zonder kijken op straat (zie bijgaande foto’s).

In naam van die ouders geef ik dan ook graag volgende suggestie. Het ware wenselijk en nodig daar een omheining te plaatsen om de veiligheid van de kinderen optimaal te garanderen.

Mag ik een positief antwoord verwachten?

Antwoord ontvangen op 28/04/2017

Het speelpleintje werd geopend voor het publiek in februari 2015. Sedert de opening hebben wij nog geen enkele vraag ontvangen van gebruikers om het terrein af te sluiten omwille van de veiligheid ten opzichte van de openbare weg. Dit is de eerste keer dat er sprake is van een mogelijks onveilige situatie. De stad is verplicht om jaarlijks alle speelpleinen en speeltoestellen te controleren. Sedert dit jaar heeft de groendienst een externe firma in dienst die jaarlijks de controle op zich neemt van alle speeltoestellen en speelterreinen in Brugge. De controle gebeurt vanaf februari 2017. In drie maanden controleert de firma 120 speelterreinen. De aanstelling van de firma Kinderspel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 november 2016. De groendienst heeft jouw suggestie aan de firma voorgelegd omdat zij ook oplossingen aanreiken om gevaarlijke situaties weg te werken. Hun advies strookt met het advies van de groendienst: “Er zijn 3 doorgangen van en naar het speelplein langs de Keurvorst Karel Theodoorstraat. Aangezien er op deze plaats ook een speeltoestel staat voor kinderen tot 6 jaar en aangezien de Keurvorst Karel Theodoorstraat de enige doorlopende straat is langsheen het speelplein gaan wij akkoord met het ‘afsluiten’ van deze toegangen. De toegang in het midden wordt volledig afgesloten, de 2 andere toegangen worden voorzien van enerzijds een poortje en anderzijds een sluis omwille van de bereikbaarheid van de bestaande fietsrekken. De andere toegangen situeren zich langs een minder drukke straat (zone 30 en geen doorgaand verkeer). Deze toegangen zijn ook iets minder breed en er is nog steeds een toegang nodig voor het beheer van het speelplein.” De werken zijn inmiddels in eigen regie uitgevoerd.