Voorbehouden parkeerplaatsen voor cat. 2: thuiszorg en thuisverpleging en voor cat. 3: individuele zorgverstrekkers én voor mantelzorgers

Graag vernam ik of er voldoende parkeerplaatsen zijn voorzien voor bovengenoemde zorgverstrekkers/mantelzorgers en dit over het gehele Brugse grondgebied.
Indien dit zo is had ik graag vernomen waar deze plaatsen zich bevinden.

Antwoord ontvangen op 15/05/2013

De stad Brugge biedt welbepaalde instellingen en zorgverstrekkers onder welbepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een gemeentelijke parkeerkaart aan te vragen, waarmee zij vrijgesteld zijn van de parkeerbeperkingen van de blauwe zone of van het betalend parkeren.

Er zijn drie categorieën die in aanmerking komen voor een gemeentelijke parkeerkaart: instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking (cat. 1), thuiszorg en thuisverpleging (cat. 2) en individuele zorgverstrekkers (cat. 3). De voorwaarden en modaliteiten zijn bepaald in art. 9 en 10 van de retributieverordening op het parkeren goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2011 (zie kopie van deze artikels in bijlage). Deze gemeentelijke parkeerkaarten voor zorgverstrekkers zijn van toepassing in de zones met parkeerbeperkingen in de binnenstad, uitgezonderd in de hoofdwinkelstraten waar, ingevolge het rotatieprincipe, geen vrijstellingen voorzien zijn. Ook niet voor bewoners.

Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen voorzien voor de houders van deze parkeerkaarten. In de binnenstad zijn er slechts 5.300 parkeerplaatsen voor on-street parkeren en het is niet mogelijk om van dit beperkt aantal een aantal vrij te houden voor één bepaalde beroepscategorie. Dit zou bovendien een precedent betekenen en de deur openzetten voor voorbehouden parkeerplaatsen voor tal van beroepscategorieën. Dit zou bovendien ook betekenen dat er geen andere bestuurders mogen op parkeren wanneer er geen zorgverstrekker gebruik van maakt, ook na het einde van de werkuren van de zorgverstrekkers. Dit zou een belangrijk verlies aan parkeerplaatsen zijn voor bewoners en andere bezoekers.

Mantelzorgers behoren niet tot de groep van zorgverstrekkers die een gemeentelijke parkeerkaart kunnen aanschaffen. Het gaat enkel om zorgverstrekkers die beroepsmatig zorg verstrekken. (…)