Vraag naar aanleiding van mijn interpellatie op de gemeenteraadszitting van 26/01/16 ‘Brand bij Geldof Recycling’ en het antwoord door schepen mevrouw M. Hoste

Antwoord ontvangen op 25/03/2016

Bedrijven die werknemers hebben, moeten inderdaad een asbestinventaris hebben voor gebouwen. Maar de brand bij Geldof had geen betrekking op gebouwen, maar op hopen opgeslagen hout, die voorwerp uitmaken van de milieuvergunning. En zoals al eerder gesteld, er wad geen vergunning voor opslag van asbest en er is bij controles in de periode voor de brand ook op geen enkel moment asbesthoudend materiaal vastgesteld.