Wandelpad in het Chartreuzinnenbos te Sint-Andries

Het wandelpad in het Chartreuzinnenbos die een verbinding vormt tussen Beisbroek en Tudor is bijna of helemaal niet bewandelbaar. Dit pad was ook een hit bij joggers. Ik zeg wel ‘was’, want het is nu helemaal overwoekerd door distels, onkruid, hoog gras… Ook laaghangende takken hinderen de recreanten. Er wordt afgeraden om niet in hoog gras te wandelen onder meer voor de gevaarlijke teken. Maar die parasieten hebben er momenteel de tijd van hun leven.

De groendienst levert voortreffelijk werk en kan uiteraard niet overal zijn. Ik weet ook dat zij het op dit moment heel druk hebben. Maar mag ik toch aandringen om ook daar snel het nodige onderhoud te doen? (Ter staving een tweetal foto’s).

Antwoord ontvangen op 06/08/2018

Het aanzienlijke aantal lopende meters meidoornhagen in het Chartreuzinnengoed en Beisbroek wordt geschoren door de groendienst met de haagschaar op tractor. Wegens andere prioriteiten, namelijk het herstel van de voetbalvelden, is de groendienst dit jaar later dan gewoonlijk van start gegaan met het scheren.

Het verwijderen van enkele laaghangende takken alsook het scheren en het verwijderen van het onkruid aan de voet van de hagen in Beisbroek, Tudor en het Chartreuzinnengoed is opgenomen in de planning voor uitvoering in de eerste helft van juli 2018.