Werken (Eandis) in de Astridlaan te Assebroek

Op 7 december ll. werden nutswerkzaamheden door Eandis opgestart in de Astridlaan  te Assebroek ter hoogte van de even huisnummers tussen de Raboudenburgstraat en de electriciteitscabine (huisnr. 232). Die werken zouden duren tot 19 december 2015. Het voetpad werd er opengebroken om de nodige kabels te leggen.

In de folder ’Belangrijk bericht. Werken in uw straat’, die door Eandis in de brievenbussen van de betrokken bewoners werd gebust, staat vermeld onder ‘Praktische afspraken’ het volgende te lezen: “Er wordt een deel van het wegdek of het voetpad opengebroken. Daardoor bestaat de kans dat bepaalde opritten tijdelijk (maximum 48 uur) niet toegankelijk zijn voor voertuigen. In dat geval wordt u vooraf door de aannemer persoonlijk gecontacteerd.”. De bewoners die in deze werkingszone een garage bezitten kunnen er, na 7 dagen (!), nog steeds hun auto niet stallen. Wat zij wel kwalijk nemen is dat de toegang tot het garagecomplex ter hoogte van het huisnummer 212 wél toegankelijk is. De garages ter hoogte van de huisnummers 226 en 232 blijven niet toegankelijk (zie bijgaande digitale foto’s). De vraag wordt mij gesteld: ‘Waarom werd de toegang tot àlle garages niet gerealiseerd? Samen met de betrokken inwoners verwacht ik een adequaat antwoord van Eandis.

Antwoord ontvangen op 01/02/2016

Het betreft hier een werk van Eandis. Het is bovendien op een gewestweg en in opdracht van de projectontwikkelaar. De wegendienst heeft direct gereageerd en een oplossing doorgedrukt. Alles werd door Eandis afgewerkt voor nieuwjaar. De wegendienst controleert enkel de technische voorwaarden van het herstel in deze zaak. De wegendienst is niet op de hoogte van communicatiemiddelen gebruikt in dit project.

Hierbij de reactie van Eandis: Aannemer V. H. ploeg (…). Gestart dinsdag 8-12-2015 (…) Dinsdag 15-12-2015 telefoon naar aannemer, herstel start vandaag of ten laatste morgen. “Ik denk dat er een stuk of zes inritten zijn voor garages, de helft is bereikbaar, de andere helft niet (misschien afspraken met klanten (?). “Indien de gemaakte afspraken niet werden nageleefd, dan zullen de gepaste acties genomen worden om dit in de toekomst te vermijden.

We dringen aan bij Eandis om zich te verontschuldigen bij de betrokkenen.