Busschuilhuisje op Ver Assebroek

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s, Om de mooie heraanleg van de Kerklaan en de straten in de omgeving uit te voeren werd de bushalte ter hoogte van de hoek Pastoor Verhaegheplein/Kerklaan verplaatst. De tijdelijke bushalte kwam er in de Kerkdreef. Die opstapplaats wordt niet alleen veel gebruikt door omwonenden (scholieren, mensen die moeilijk te been zijn en senioren), maar ook door de vele bedevaarders naar het kerkje Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Na de wegenwerken zou het bushokje op een nieuwe locatie geplaatst worden. Oorspronkelijk zou de halte worden opgeschoven naar de Kerklaan rechtover ’t Leenhof. Uiteindelijk werd beslist om de halte neer te poten op het einde van de Kerklaan op de kruising met de Kerkdreef (pal aan het natuurgebied ‘De Assebroekse Meersen)’. Na mijn schriftelijke vraag op 9 juli 2014 aangaande de stand van zaken kreeg ik op 15 juli 2014 volgend antwoord: “Het gevraagde busschuilhuisje is voorzien in het ontwerp en zal dus zeker geplaatst worden bij de voltooiing van de Kerklaan. De contacten met Decaux, de firma verantwoordelijk voor deze busschuilhuisjes, zijn al lang gelegd en bij de oplevering zal Decaux hopelijk zijn taak volbracht hebben.”. Sindsdien komt er geen beweging meer in dit dossier.

Samen met die vele busgebruikers dringt de N-VA-fractie aan op een snelle plaatsing van het busschuilhokje. Sinds vele maanden wachten zij in weer en wind, zonder enige (natuurlijke) beschutting, op de komst van hun bus.

Graag kregen wij antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer wordt het busschuilhuisje nu eindelijk geplaatst?
  • Waarom wordt het busschuilhuisje niet terug geplaatst op de hoek van de Kerklaan en het Pastoor Verhaegheplein?
  • Of is er soms een nieuw probleem opgedoken? Ditmaal in verband met de nieuwe locatie van de plaatsing, nl. pal tegen het natuurgebied?

Dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Schepen Pierins.
Schepen Philip Pierins. – Dank u voorzitter. Mijnheer De Bondt, beste Hugo,
U weet dat ik even bezorgd ben als u en dat we de Assebroekenaars niet graag in de kou, laat staan in
de regen, laten staan. Ik ben dus eigenlijk volledig akkoord met uw tussenkomst. Er is inderdaad al heel
wat water naar de zee gevloeid vooraleer er schot in deze zaak komt, het is een dossier dat blijft
hangen. Ik heb er al met jou persoonlijk over gesproken, ik heb al verschillende interpellaties
beantwoord, schriftelijke tussenkomsten. We doen wat we kunnen. Maar het is inderdaad zo dat er
verschillende actoren op het veld aanwezig zijn.
Om een deel van je vragen te beantwoorden: eerst en vooral dient duidelijk gesteld te worden dat een
alternatieve plaats uitgesloten is, vermits deze plaatsing in onderling overleg met bewoners, met het
Leenhof, De Lijn en alle betrokken diensten overeengekomen is.
Eerst dienden we te wachten op de verwerving van de weide palend aan het busperron en daarna
kregen we negatief advies wegens visuele hinder naar de Assebroekse Meersen toe. Dus, dat ging
totaal niet. In overleg met VLM en AWV werd beslist een geïntegreerd schuilhuisje te plaatsen op het
aanpalend perceel. Er ging reeds een plaatsbezoek door en alle werfafspraken zijn inmiddels gemaakt.
Momenteel is het dus wachten op een concrete uitvoering. Het is zo dat de spelers die op het terrein
gekomen zijn, de Vlaamse Landmaatschappij, totaal niet akkoord zijn met het plaatsen van een
busschuilhokje daar aan het natuurgebied.
Maar ik kan u toch wat moed geven dat het er komt, want het is werkelijk niet iets dat we vergeten,
het is niet iets dat tegengehouden wordt, het is iets waar we elke dag mee geconfronteerd worden.
We bellen met de firma Decaux, we zijn bezig met De Lijn. Het is inderdaad zo dat we hem niet terug
kunnen plaatsen aan het kerkplein. Maar de bedoeling is dat er een luifel gemaakt wordt, door de
groendienst – ik zal het zo zeggen – eventueel in samenwerking met De Lijn. Ik heb hier de hand kunnen
leggen op het verslag van het landinrichtingsproject Brugse Veldzone, dus de inrichtingswerken aan de
Assebroekse Meersen. Onder punt 0.1.15 – allerhande punten – staat ook het bushokje vermeld, het
voorstel voor een luifel op de picknicksite niet ver van de Kerkdreef in plaats van een abribus –een
abribus dat is eigenlijk een fel bushokje. Er moet ook dan nog onmiddellijk een terugkoppeling met
Erfgoed komen. Het ontwerp van de luifel zal de groendienst maken, dus stad Brugge, met een
inpassing op de picknicksite in overleg met VLM. We zijn al een stap verder. Dat was het verslag van
16 maart 2015, van dit jaar, misschien komt er beter nieuws in een volgende vergadering, die doorgaat
op vrijdag 8 mei om 13 uur. Ik heb ondertussen gevraagd aan de groendienst waar en hoever ze staan
met de resultaten van dat verslag en of er daar acties in ondernomen worden.
Ik ben even bezorgd als u, mijnheer De Bondt. Ik heb u vandaag nog in een bushokje zien wachten op
de bus, om naar de gemeenteraad te komen. Ik dacht, zou ik hem meepakken maar ik ging de andere
richting uit op dat ogenblik. In ieder geval, we delen je bezorgdheid en we zullen proberen de
Assebroekenaars niet in de regen te laten staan.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Bent u blij, mijnheer De Bondt?
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel mijnheer de schepen voor uw uitleg. Ik dacht wel dat het zoiets
was. Ik vind het jammer dat het tegen de eerste mei niet zal kunnen geplaatst worden, aangezien de
Bron: hugodebondt.be
volgende vergadering pas de achtste mei is. Want de eerste mei begint de Mariamaand. en dan wordt
er een toeloop van bedevaarders verwacht. Ze hadden me beloofd dat het er de eerste mei ging staan,
dat ze ervoor gingen bidden en een kaarsje aansteken maar ja, als het er de eerste juni staat, zal het
ook wel goed zijn.
Schepen Philip Pierins. – Mijnheer De Bondt, op één mei is het altijd mooi weer. [Gelach]
Raadslid Hugo De Bondt. – Bedankt hoor.