IVBO-afvalzakken

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Naast Brugge zijn er nog acht gemeenten aangesloten bij het IVBO (het Inter-gemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland), nl. Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.

Er zijn heel wat alleenstaanden in die negen gemeenten. Enig opzoekwerk maakte mij duidelijk dat er in zes van deze aangesloten gemeenten 25 procent alleenstaanden waren. Uitschieters van meer alleenstaanden zijn: Brugge met 35,22 procent, De Haan met 38,56 procent en Blankenberge met 41,91 procent. Er mag dus gesteld worden dat, voor de negen  gemeenten samen, meer dan 30 procent van de inwoners alleenstaand is.

De bruine afvalzakken voor restafval zijn te bekomen in zowel 40 liter (à 10 €/rol van 20 zakken) als in 75 liter (à 20 €/rol van 20 zakken). Blauwe PMD-afvalzakken daarentegen zijn uitsluitend te verkrijgen in 75 liter (à 5 €/rol van 20 zakken) en in 140 liter (à 4 €/rol van 10 zakken). Dus niet met een inhoud 40 liter.

Ik pleit, samen met mijn fractie, dat alle actoren overleg zouden plegen om ook de blauwe PMD-afvalzakken (en later, wanneer het proefproject dat lopende is in een aantal gemeenten positief wordt geëvalueerd, de roze afvalzakken vanaf 2018) met een kleiner volume (40 liter) aan te maken. 

Deze kleinere zakken zullen zeker welkom zijn, niet alleen bij de alleenstaanden, maar ook bij de 60+ samenwonenden die minder dergelijk afval vergaren. De reden ligt zo voor de hand. De grote PMD-afvalzak gaat maanden mee en op de lange duur begint de inhoud onwel te rieken, ook al worden de plastic- en metaalverpakkingen uitgespoeld. Reden te meer ook omdat heel wat van deze mensen klein behuisd zijn: ze wonen in een klein appartement, een studio of een klein huisje waar bergruimte in buitenlucht eerder zeldzaam is geworden.

Mag ik aandringen om mijn voorstel in overweging te nemen? 

Dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Ryelandt.
Raadslid Marleen Ryelandt. – Als het over de IVBO-afvalzakken gaat, wou ik er nog kort aan
toevoegen, het is ook al een keer in één van de vorige gemeenteraden gezegd geweest, om
ook – en het is efkes ook terzijde ter sprake gekomen – om ook de roze zak in te voeren voor
ophaling van plastic. Dus ik denk dat dat ook zou moeten een verwezenlijking zijn binnen de
intercommunale IVBO om ook daarlaat ons zeggen de vuilniszak van het restafval nog kleiner
te maken.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Pierins.
Schepen Philip Pierins. – Ik zal beginnen met een antwoord te dienen aan mijnheer De
Bondt. Beste Hugo, ik ken uw bezorgdheden. U bent een brave mens en ik deel ze soms. Maar
vandaag gaan we toch een klein beetje te ver. En waarom te ver? Omdat de prijs van een
dergelijke blauwe vuilniszak zoals u nu nog vernoemt, die van 40 liter, komt op 25 eurocent
per zak. Er is dus niemand verplicht om een volle zak buiten te zetten. En u kunt moeilijk of
bezwaarlijk zeggen, als je al maanden met zo’n zak doet, komt dat uit op 10 cent per maand
dan hoogstens. Ik denk dat die prijs toch wel echt goedkoop is. Waarom is die prijs goedkoop?
Iedereen weet dat, dat wordt voor een groot deel terugbetaald door Fost Plus. Dus u kunt
dat niet vergelijken met het gewone huisvuilafval dat moet verwerkt worden. Het verhaal van
Fost Plus is een heel ander verhaal.
Nu, ik begrijp je vraag wel en het is inderdaad zo dat in De Haan een proefproject gebeurd
is. Ik heb dat laten nakijken en ja, in De Haan was dat enkel en vooral voor de campings,
omdat daar heel kort verbleven wordt. Dus die mensen die daar ook van die zakken gekocht
hebben, de inwoners van De Haan… Het is ook het enige project dat doorgegaan is en het is
niet met succes. Het is amper 3,3% die gebruik gemaakt heeft van deze zak. En als je dan nog
bijrekent dat de kostprijs van de productie van die zak, die kleinere zak, even duur is als die
van de grote, denk ik nu niet dat het een onoverkomelijke prijs is die je moet uit je zakken
halen. Slechts 25 cent om een niet volle zak dan eventjes buiten te zetten. Allé, met alle
respect, maar zo kunnen we daar echt niet aan beginnen.
Het is een studie geweest, het is een proefproject, maar het zal zeker teruggefloten worden
en ik ben natuurlijk bereid om te luisteren wat IVBO – de voorzitter zit hier ook –zal beslissen
in de toekomst – en daar wil ik al antwoord bieden op de vraag van mevrouw Ryelandt – ja,
inderdaad, die roze zakken die worden eigenlijk wel in vraag gesteld, maar het is nu niet aan
mij hier, vandaag, hic et nunc, om daar een uitspraak over te doen. Dus ik zou zeggen: ik ga
de bal in het kamp leggen van IVBO waar alle gemeenten met elkaar nog een keer kunnen
meebeslissen en kijken wat de haalbaarheid is.
Dus mijnheer De Bondt, met veel plezier, maar u verstaat wel dat het niet om de kostprijs
gaat. Zet gerust uw zak buiten als die maar half vol is of een kwart vol, want het gaat niet op
die 25 cent aankomen, hopelijk héé.
Raadslid Hugo De Bondt. – U hebt gelijk.
Schepen Philip Pierins. – Maar toch is het een mooie vraag, hoor. En uw bezorgdheid siert
u.
Raadslid Hugo De Bondt. – Toch bedankt, mijnheer de schepen.