Plaatsen van informatieborden ‘Risico op tekenbeten’

Geacht college, beste collega’s,

Van zodra het weder aangenaam wordt trekken recreanten, al dan niet met hun trouwe viervoeter, de natuur in. Vochtige, bosrijke gebieden, natuurgebieden, parken en weilanden zijn favoriete schuilplaatsen van teken. In een plantenrijke omgeving met lage begroeïing zoals struiken, varens en hoog gras wachten zij op een passerende gastheer (mens of dier) waaraan hij zich dan vastklampt. Om zich te kunnen ontwikkelen en voort te planten hebben zij bloed nodig. Deze huidparasieten  zijn heel het jaar door aanwezig maar worden pas actief boven de 10° C. Het grootste risico op een tekenbeet loopt men tussen maart en oktober.

Een tekenbeet is vaak onschuldig en pijnloos die wel jeuk kunnen veroorzaken. Maar wanneer deze geleedpotige diertjes besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi kunnen zij onder andere de ziekte van Lyme veroorzaken. Als deze ziekte niet op tijd wordt ontdekt en behandeld, bestaat de kans op meer ernstige verschijnselen: gewrichten, spieren, het zenuwstelsel en het hart kunnen aangetast worden. In 1991 werden in ons land nog maar 42 gevallen geregistreerd, maar in 2013 waren dit er al 2.055. Er is dus in de loop der jaren een gestage stijging te zien. 

Teken geven directe problemen bij honden doordat de wondjes kunnen ontsteken. Bij aanwezigheid van heel wat teken kunnen de viervoeters aanzienlijk bloedverlies lijden. Ook indirect kunnen deze spinachtigen ziekten overbrengen (zoals o.m. Borreliose, Babesiose en Ehrlichiose). Daarom ook de suggestie om hun huisdier te beschermen tegen teken en ander ongedierte. 

Om wandelaars en recreanten bewust te maken van deze tekenproblematiek stel ik samen met de N-VA-fractie voor om tegen maart volgend jaar:  

  1. Informatieborden te plaatsen op strategische toegangswegen van o.a. bossen en natuurgebieden. Deze borden dienen om uit te leggen hoe zich te beschermen tegen teken en wat te doen in geval een tekenbeet wordt ontdekt (Zie www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx).  Om tevens ook de honden-eigenaars op te roepen hun huisdier te beschermen tegen teken en ander ongedierte.
  2. Om de folder ‘Teken, wat je zeker moet weten!’ ook op de website van onze stad te plaatsen. 
  3. Om ook andere eigenaars en beheerders van Brugse bossen en natuurgebieden (ANB, Natuurpunt en de provincie) te vragen dergelijke informatieborden te plaatsen aan de rand van de groene zones.

Wij hopen op een positief onthaal van mijn suggestie!

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Goderis.
Raadslid Mathijs Goderis. – Tekenbeten zijn inderdaad gevaarlijk, daar geef ik collega De
Bondt volledig gelijk in en preventie op dit vlak is dus zeker ook belangrijk. Maar patiënten
die besmet zijn met deze vreselijke ziekte van Lyme verdienen ook meer aandacht. Een groot
probleem is dat de dokters de infectie vaak niet herkennen en een verkeerde diagnose
stellen en dat zo de ziekte door een foute behandeling steeds erger wordt. Zowel onderzoek
als behandeling staan eigenlijk nog in hun kinderschoenen in België. De gevolgen zijn groot
voor de patiënt en voor de samenleving. Een tijdige diagnose en behandeling zouden beide
veel geld en vooral veel ellende kunnen besparen. Daarom is het cruciaal dat de hogere
overheden de ziekte erkennen, de behandelingsprotocollen aanpassen en meer middelen
vrijmaken voor verder onderzoek. Uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen maar
eenmaal het noodlot toegeslagen heeft, moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen
als samenleving.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer de schepen.
Schepen Philip Pierins. – Dank u, voorzitter. Mijnheer De Bondt, collega’s, mijnheer Goderis.
Natuurlijk treden we volledig jullie opmerkingen bij. Het is inderdaad zo dat men niet genoeg
kan geïnformeerd worden en wij als stadsbestuur kunnen daar ook zeker een rol in spelen.
Dat kan inderdaad via het stedelijk infoblad en via de stedelijke website. Maar deze info moet
verder gaan dan de stad alleen: ook op provinciaal vlak en op Vlaamse en federaal niveau
dient duidelijke info naar de bevolking toe verspreid te worden. En schepen Lambrecht heeft
vorig jaar een tussenkomst gedaan in de Provincieraad. Voor het ogenblik zijn we nog aan
het wachten op resultaten – ze waren niet zo enthousiast, zoals ik in het verslag van de
Provincie gelezen heb. In ieder geval kunnen we eraan verder werken en we zullen dat ook
doen. Maar deze info gebeurt op federaal niveau wel reeds op een welbepaald niveau. Het
WIV (het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) verspreidt heel wat informatie
over teken en de gevaren ervan, en ondermeer ook over het gevaar op het oplopen van de
ziekte van Lyme, zoals vermeld door Goderis.
Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid verrichtte in 2015 een onderzoek naar
het voorkomen van tekenbeten in België, de bevindingen verschenen in een rapport
gepubliceerd in mei 2016 dit jaar. Het rapport wijst uit dat in de Brugse regio tot nu toe
relatief weinig tekenbeten gemeld werden, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot de provincie
Antwerpen waar er echt een zwaar reëel probleem is. Iedereen die gebeten wordt, kan ook
zich melden op een soort van een tekenatlas. Je moet dat maar eens keer bekijken. Je gaat
naar de website van WIV, daar ga je op een atlas kunnen tikken en daar kan je zien over het
ganse Vlaamse land waar de meeste tekenbeten voorkomen. En dat is inderdaad in
Antwerpen. Het onderzoek van het instituut ging ondermeer ook over waar de tekenbeten
opgelopen zijn. En het merendeel van die tekenbeten blijft effectief opgelopen te zijn zoals u
meldt in bossen en natuurgebieden. Een kleine helft van de beten is opgelopen zijn in tuinen,
parken en weiden. Kortom, in groenzones in het algemeen.
Ik zou dan ook vragen dat we hier vandaag alle informatie onthouden die er gegeven is, door
jou en door collega Goderis. De aanwezigheid van teken moet absoluut gemeld worden. En
mensen moeten in de eerste plaats zich beschermen tegen de teken. Dat wilt zeggen dat als
men in een dergelijk grasland of in dergelijke bosrijke gebieden waar teken zich voordoen
gaat wandelen, ze zich moeten beschermen. Niet alleen beschermen is voldoende, na een
dergelijke wandeling is het beter dat als ze thuiskomen ze nog een kleine controle op zichzelf
Bron: www.hugodebondt.be
doen en zoals u zelf meldt, vooral op het huisdier dat ze meehebben. Want daar zit ook een
vorm van verspreiding. Dus controleer goed de hond als je met hem in laag struikgewas
rondgewandeld hebt.
Dat is eigenlijk de beste preventie die je kan doen. Maar inderdaad kunnen we nog verder
kijken. We moeten in ieder geval samen met de Provincie de mogelijkheid bekijken van
infoborden, langs bepaalde fietsroutes zelfs, om dit probleem en de gevaren ervan te duiden
aan de mensen om in ieder geval zoveel als mogelijk te vermijden dat mensen kunnen
gebeten worden. Die informatie is inderdaad zeer belangrijk. Ik dank u voor uw tussenkomst.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel, mijnheer de schepen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Mus.
Raadslid Lieve Mus. – Ik zou toch onmiddellijk al gaan voor die folder. Of die folder gewoon
in uw BruggeInspraak publiceren telkens vóór de vakantieperiode, want het is dan dat het
gebeurt. En ik denk dat een goed kanaal ook is via de sportkampen en de jeugdbewegingen.
Want via de organisaties wordt dat ook al gedaan. maar we kunnen dat ook al doen als stad
Brugge, we hebben ook een taak als stad.
Schepen Philip Pierins. – We zijn van plan om zo ruim mogelijk te informeren naar alle
geledingen van de bevolking toe. We zijn van plan om dat te doen, ik heb dat net verteld ook,
niet alleen via de stedelijke website maar dan ook via het infoblad en naar iedereen die
eventjes kan betrokken worden. Dus, dank u ook voor deze suggesties.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Goed, collega’s, dan gaan we picknicken op de Markt.

Mijn conclusie: 

Mijn suggestie werd, zowel door sp.a en CD&V (bij monde van collega’s M. Goderis en L. Mus) gunstig onthaald. Ook schepen Ph. Pierins vond het een goed voorstel en engageert zich om dit probleem zo ruim mogelijk naar de bevolking toe te verspreiden! En zoals door de schepen beloofd verscheen in het infoblad ‘Stadsmagazine Bis’ van maart 2017 dan ook het beloofde artikel ‘Teken, laat je niet beetnemen’.