‘Politiehuis Daverlo’ – Tussenkomst bij de interpellatie van J. Pillen (Open VLD)

Mevrouw de schepen, beste collega’s, Jasper in het bijzonder, ik wil daar toch eens in tussen komen.

Op 6 mei 2014, dus reeds drie jaar geleden, wees ik al schriftelijk op het slecht functioneren van de warmteregeling. Toen waren er ook een paar uitzonderlijk warme dagen, wat aanleiding heeft gegeven tot klachten bij het personeel van de lokale politie. Op 26 met 2014 kreeg ik als antwoord: “Het studiebureau maakt momenteel een simulatie om te achterhalen of er in die uitzonderlijke situaties effectief een probleem van oververhitting kan zijn. Indien ja, dan zullen er hiervoor bijkomende maatregelen worden genomen.”.

Mevrouw de schepen, ik kan niet geloven dat het studiebureau nu nog steeds bezig is met die simulatie. Mijn drie vragen zijn dus: wat was het resultaat van die simulatie in 2014? Wat werd toen ondernomen om het euvel op te lossen? En wat zal er nu ondernomen worden om dit reeds jarenlange probleem met de klimaatregeling definitief, voor eens en altijd op te lossen?

Voorzitter Annick Lambrecht. – Mevrouw Decleer?

Schepen Hilde Decleer. – Dank u mevrouw de voorzitter. Collega’s Pillen en De Bondt: jullie hebben inderdaad dezelfde vraag gesteld, de ene bij een schriftelijke vraag, de andere nu mondeling. Het kantoorgebouw van de lokale politie van Assebroek is voorzien van glasvezels aan oost- en westzijde en de zonwering aan de binnenkant is onvoldoende om bij extreme temperaturen oververhitting tegen te gaan, dus daar hebben jullie gelijk in.

Het binnenklimaatsysteem is een concept van de firma Ingenium en werd initieel voorzien zonder actieve koeling. Dat was een milieubewuste keuze, want koeling verbruikt opnieuw veel energie en daarom hadden ze dat er niet bijgestoken. Het huidig ventilatiesysteem zonder opengaande ramen kan enkel voor verfrissing zorgen door te sturen op nachtventilatie. Dus ’s nachts komt er koude lucht binnen en enkel in de nachtelijke uren wordt het frisser. Op uitzonderlijk warme dagen is het systeem ontoereikend gebleken. Om  de oververhittingsproblemen bij de politie in het Daverlocomplex te reduceren werd in samenspraak met de politie gekozen voor het aanpassen van de technische installatie door een systeem van actieve koeling te voorzien. Daarnaast waren er andere mogelijkheden, bijvoorbeeld de ramen laten open gaan, maar dan zat je weer in problemen omdat het tegenstrijdig is met het systeem dat daar werkt waardoor je een laag verbruik hebt.

Niettegenstaande het wettelijke ventilatiedebiet wordt behaald, lijkt aan de hand van tien verschillende gesimuleerde scenario’s dat in extreme weersomstandigheden niet kan gegarandeerd worden dat de comfortklasse volgens een bepaalde norm wordt behaald. De norm staat evenwel een jaarlijkse overschrijding van 5 procent toe.

Eind vorig jaar werd de opdracht gegeven aan Ingenium om een ontwerp te maken voor het voorzien van topkoeling in de luchtgroep. Deze oplossing die ook werd uitgewerkt in de simulatie zal de buitenlucht die wordt aangezogen met 5°C doen dalen. Het ontwerp werd begin dit jaar onder de vorm van een collegedossier opgestart en de gunning gebeurde in het college van maandag 19 juni. De uitvoering volgt zo snel mogelijk, ik heb daar zeker op aangedrongen. De aannemer heeft de dienst meegedeeld dat hij met een aantal mensen doorwerkt tijdens het bouwverlof – dat is goed nieuws – maar hij wacht wel nog op de leverdatum van de koelbatterij die hij besteld heeft.

Ik heb vandaag nog cijfers gevraagd in verband met de temperatuur en gevraagd of het nu te warm was om te werken of niet. Blijkbaar is de norm dat als je meet met een thermometer zonder dat die ook luchtvochtigheid kan meten, dat je dan tot 34°C mag gaan. De metingen worden opgenomen en het was daar 32°C. Nu, op het moment dat het in de pers kwam, was ik toevallig bij enkele chefs van restaurants in vergadering en zij zeiden dat het in hun restaurants eigenlijk merkelijk warmer was en dat de mensen ook daar hebben moeten werken. Het is eigenlijk een beetje overmacht, iedereen heeft het lastig gehad, maar hoe dan ook wordt er zo snel mogelijk aan gewerkt.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Meneer De Bondt.

Raadslid Hugo De Bondt. – Mevrouw de schepen, verschoning, maar je hebt niet geantwoord op mijn vragen. Werd er nu eigenlijk een simulatie uitgevoerd in 2014 of niet? Zo ja, wat was het resultaat van die simulatie in 2014 en wat werd er toen ondernomen en wat zal er nu worden ondernomen om dit reeds jarenlange probleem met die klimaatregeling definitief, eens en voor altijd op te lossen? Graag een antwoord.

Voorzitter Annick Lambrecht. – Meneer Pillen?

Raadslid Jasper Pillen. – Hugo, ik weet wel, age before beauty, maar het was eerst aan mij (gelach in de zaal). Schepen, dank u, ik hoop dan ook… (Schepen Hilde Decleer zegt: “Ik hoop ook dat het snel gebeurt.”) (Het raadslid breekt zijn gedachtegang af.) Ik heb de nota gelezen, ik denk dat u daar samen met het college een wijze beslissing heeft genomen om daar toch in te grijpen om ook in die techniek te gaan voorzien, ik dank dat dat een goede zaak is. Tweeëndertig graden, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat u die vergelijking maakt, ieder job heeft zijn bepaalde functie. Het gaat hier om een nieuw gebouw, dit hoort niet het geval te zijn. We mogen ook niet vergeten dat die mensen – we zitten nog altijd  in terreurdreiging drie – van interventieploegen ook permanent rondlopen met kogelvrije vesten aan, dat maakt deel uit van de regels die uitgevaardigd zijn door het federale niveau. We mogen dat ook niet vergeten in de context, maar ik hoop dus als zou blijken dat dit werkelijk snel kan gaan en dat we hopelijk naar een mooie nazomer kunnen gaan, zonder klachten, dan zal het probleem na al die jaren eindelijk opgelost kunnen worden. Dank u.

Schepen Hilde Decleer. – Ja, ik hoop ook dat het snel gaat, want er wordt al lang over gediscussieerd. (raadslid De Bondt zegt: “Van 2014 al.”) Ja, dat klopt. Er waren vijf mogelijke oplossingen, ik kan ze u bezorgen en uiteindelijk is er een samenspraak met de politie, er wordt daarover gepraat. Dat is een beetje het probleem met de nieuwe normen die we hebben in verband met energie. We proberen nu iedere keer lager te gaan dan wat wettelijk vereist is, maar we zien dat er daar wel problemen mee zijn. Ik heb ook gevraagd bij de nieuwe gebouwen die nu komen, zoals bijvoorbeeld nu in Sint-Michiels, om toch rekening te houden met de ervaring die ze hier hebben. Daar is het ook met studiebureaus, je zou denken dat alles in orde zal zijn, maar blijkt dat die ingenieurs ook nog in de beginfase zitten van al die nieuwe zaken en dat ze ook nog moeten leren. En ja, de eerste die daar zitten zijn wel de dupe. Maar ik ga het u bezorgen, meneer De Bondt.

Raadslid Hugo De Bondt. – Ik hoop dat het geen jaren meer zal duren, mevrouw de schepen.

Schepen Hilde Decleer. – De aannemer heeft mij beloofd dat hij werkt tijdens het bouwverlof, maar hij wacht nu op de bestelling. Laat ons nu hopen dat het niet duurt tot de winter dat het geleverd wordt.