Tekort aan openbare toiletten

Mijnheer de voorzitter, geacht college, beste collega’s,

Er is grote nood aan openbare toiletten over gans het Brugse grondgebied. De seniorenadviesraad, de zorgsector en heel wat andere organisaties ijveren reeds jaren voor meer openbare toiletten. Ook in de gemeenteraad werd al meermaals aangedrongen op het plaatsen ervan. Maar het stadsbestuur greep ondanks het nijpend tekort nog altijd niet in.

Naast gezinnen met jonge kinderen hebben ook rolstoelgebruikers, mensen met plasproblemen en zieken dringend behoefte aan meer openbare toiletten. Persoonlijk ken ik heel wat van die mensen die niet meer durven buiten komen, omdat ze niet vrij kunnen beschikken over toiletten in Brugge, waardoor ze nog meer in het isolement raken. Oudere mensen stippen hun wandeling uit in functie van de plaatsen waarvan zij weten dat zij van het toilet kunnen gebruik maken. Ergens beknot dat hun vrijheid maar zorgt dit ook voor een aangepaste wandel- of winkelroute.

Naar het toilet kunnen gaan is uiteindelijk een basisbehoefte die ingevuld moet kunnen worden. Strikt genomen kan geen enkele winkelier of caféuitbater iemand de toegang tot het toilet weigeren. Hij kan er doen voor betalen. Maar voor veel mensen is vragen om naar het toilet te gaan beschamend. Meer dan eens zijn die toiletten dan ook nog niet rolstoeltoegankelijk.

De burgemeester verklaarde als reactie op het artikel “Er is dringend behoefte aan meer openbare toiletten in Brugge” in Het Nieuwsblad van 18 november ll. onder meer: ‘Dit probleem wordt sowieso aangepakt. Bij de vernieuwing van ’t Zand is heel wat aandacht naar openbare toiletten gegaan. Er komen aan beide kanten gemakkelijk toegankelijke toiletten, ook voor rolstoelgebruikers.’.

Na enig opzoekwerk in het persdossier van 12 januari ll. ‘Definitieve plannen heraanleg ’t Zand/Vrijdagmarkt’ vind ik echter niets terug over de plaatsing van openbare toiletten.

De N-VA-fractie vraagt met aandrang om onverwijld werk te maken

  • met het plaatsen van het beloofde toilet in de Kuipersstraat;
  • om ook onder meer openbare toiletten te plaatsen, die toegankelijk blijven tot middernacht, bij de vernieuwing van ’t Zand en de bouw van de nieuwe Beurshal;
  • onderzoek te verrichten waar, in de deelgemeenten, behoefte is aan een openbaar toilet;
  • betere bewegwijzering is noodzakelijk. De toiletten van onder meer op binnenkoer van de Halletoren en in het oud gerechtshof op de Burg zijn moeilijk te vinden, tenzij voor Brugse ingewijden.

Met dank voor jullie aandacht.

Antwoord van de schepen:

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Pillen.
Raadslid Jasper Pillen. – Dank u voorzitter.
19 november was het weeral wereldtoilettendag en het wordt een beetje traditie om daarover dan te
interpelleren. Tradities zijn er om in ere te houden, ik zou ze liever niet meer moeten doen en dat er dan ook
een keer echt beleid wordt gevoerd op dit vlak.
Mijn collega heeft het al in zijn gekende, krachtdadige stijl voor mij gezegd. We hebben hier een beetje van alles
zien de revue passeren de laatste jaren: werkgroepen, ludieke acties tot in de gang van het stadhuis. Bedragen
die opgenomen werden in de meerjarenbegroting, daar zijn ook al ettelijke vragen over gesteld geweest.
Desondanks moeten we vaststellen dat er eigenlijk bitter weinig verbeterd is, veranderd is in de situatie. In veel
buurten van onze toch niet zo grote binnenstad zijn er geen openbare toiletten. Vrouwen en mindervalide
mensen die hebben geen toegang tot de meeste bestaande infrastructuur.
De aanduiding van de toiletten, mijn collega heeft het juist gezegd, is inderdaad ontoereikend en de
openingsuren van die toiletten zijn dat ook. Vorig jaar had ik eigenlijk mijn interpellatie al klaar, het is eigenlijk
ieder jaar dezelfde. Toen werd er in de pers een plasplan – een leuke naam – voorgesteld door het college. Ik
dacht: “bon we zijn er”. Interpellatie ingetrokken, ik zei: “we zijn er eindelijk, joepie”, maar we zijn een jaar
verder en opnieuw moeten we vaststellen dat daar eigenlijk bitter weinig over gebeurd is. Eigenlijk heeft de
burgemeester dat ook toe in zijn reactie in de kranten naar aanleiding van twee ludieke acties. De ene al
ludieker dan de andere afgaand op de foto’s. Als reactie op die twee acties zegt de burgemeester: “we zijn er
mee bezig op ’t Zand”. Ik heb ook een ander artikel gevonden waarin dat de schepen van netheid zegt: “Ja, we
zijn ermee bezig in de Kuipersstraat.”
Nu, heel concreet: hoe wordt dit plasplan een jaar later geëvalueerd? We zien het niet maar we horen er wel van
en dus hoe zit dat precies daarmee? Er was toen ook sprake van een kaart en een ware app die zou ontwikkeld
worden. Wat zijn daarvan de resultaten? In het algemeen: hoe gaat men hier mee verder? Gaat men blijven de
toeristen, de shoppers in onze stad naar de lokale horeca jagen of gaan we nu eindelijk na al die jaren
daadkrachtig en éénmalig een grote inhaaloperatie maken zoals dat in alle toeristische centra het geval is.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Neen? Mijnheer de schepen.
Schepen Dirk De fauw. – Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik zal starten en dan zal de burgemeester verder
aanvullen. Ik doe het vanuit mijn hoedanigheid van schepen voor gelijke kansen en emancipatie want
uiteindelijk is het vanuit de stedelijke werkgroep emancipatie of gelijke kansen die nu ‘BRIO’ noemt dat er een
werkgroep rond het plasbeleid is ontstaan die met een concreet actieplan naar voor is gekomen bij aanvang van
deze legislatuur. Er is in deze legislatuur inderdaad al regelmatig gesproken over het plasbeleid en ik ben blij dat
u opnieuw deze bekommernis met ons deelt om voldoende openbare toiletten te voorzien. Dit heeft inderdaad
heel wat aspecten. Het gaat over disciminatie van vrouwen en personen met een beperking, vandaar de grote
betrokkenheid van de diversiteitsraad maar evenzeer gaat het over mannen die niet weten waar ze terecht
moeten met hun grote boodschap. Het gaat ook over het opwaarderen van onze toeristische infrastructuur. Het
gaat over een belangrijk preventieaspect dat eraan vastzit in het voorkomen van wildplassen.
Om al deze redenenen geeft deze coalitie in haar beleidsnota dan ook duidelijk gesteld dat toegankelijke,
openbare toiletten voor iedereen een belangrijk beleidspunt is. U vraagt in uw interpellatie naar de stand van
zaken. U beweert of laat toch uitschijnen dat er nog niet veel zou gebeurd zijn maar dit klopt uiteraard niet. De
burgemeester zal straks heel concrete plannen aanduiden waar dat het wel zal gebeuren, waar de plannen heel
duidelijk zijn. Ook waar we een beetje pech hebben in de realisatie maar ik wil dan toch ook eventjes wijzen op
wat signalisatie en bekendmaking betreft. Ik denk dat we hier uiteraard voorzichtig moeten mee omgaan want
in onze mooie binnenstad past het ook niet dat alles ontsierd wordt met wegwijzers. We zijn daar heel streng in.
Ook de bewegwijzering naar hotels is discreet, zo ook moet het dan naar openbare toiletten zijn.
Nu, we zitten inderdaad toch in een moderner tijdperk en ik wil in het bijzonder naar een mooie, gratis app die
iedereen kan downloaden. Het gaat over de app ‘hoge nood nu’. Voor onze binnenstad alleen al staan er daar 30
toegankelijke toiletten op waarvan 13 toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In die zin moeten wij als stad geen
app maken, deze bestaat en kan door iedereen geraadpleegd worden. Maar ik wil ook wijzen op een initiatief
dat ik nu vrijdag laatstleden heb gezien op het Simon Stevinplein naar aanleiding van de opening van de
kerstmarkt. Ik kwam voorbij de Pizza Hut. Aan de Pizza Hut hangt een affiche uit dat iedereen er welkom is om
naar het toilet te gaan mits betaling van één euro voor niet-cliënten. Nu, ik denk dat dit een actie is die we
Bron: hugodebondt.be
zouden moeten veralgemenen, ik ben ervan overtuigd dat heel wat horecazaken bereid zijn om hun sanitaire
installatie ter beschikking te stellen wanneer iemand voorbij komt en zegt: “bon, ik moet dringend naar het
toilet”. Als we daar een kleine affiche aan het raam hangen …. Ik vind het ook maar normaal dat een handelaar
daar één euro vraagt. Als men in de binnenstad op de binnenkoer van de Hallen gaat, moet men ook betalen. In
het Brugse Vrije moet men ook betalen. In Frankrijk in al die automaten die geplaatst worden, daar is het ook
één euro om naar het toilet te gaan. In die zin is het normaal dat er iets voor betaald wordt. Dus ik zou
voorstellen – ik ga dat ook bespreken met de werkgroep die errond bezig is – om daar nog een bijzondere actie
rond te ondernemen. Ik ga dat ook vragen aan de schepen van lokale economie om ons daarin te ondersteunen
dat dus in de horecazaken in Brugge – dit moet niet alleen de binnenstad zijn, dat mag ook de rand zijn – dat
men met een dergelijke kleine affiche werkt waarbij dat het duidelijk wordt voor heel wat mensen dat de horeca
bereid is deze mensen te ontvangen die een toilet wensen te gebruiken. Dit is, denk ik ook een goede zaak, dat
wij niet overal op het openbaar domein zelf toiletten moeten plaatsen die dan ook moeten onderhouden
worden.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer de burgemeester.
Burgemeester Renaat Landuyt. – Dank u. Dames en heren, collega’s.
Er is ook nog naast ‘Hoge nood’, ‘Toilet finder’, en ‘Wc finder’. Het één is in het Engels en het ander is in het
Nederlands maar het komt op hetzelfde neer. De ‘Toilet finder’ is met een kaartje waarop je het kunt zien en de
‘Hoge nood’ heeft – er zijn er een pak hier in de omgeving als je het nu indrukt – dan kun je zien dat het meest
dichtbije het Brugse Vrije is die nadien de Brugse bevrijding noemt. Wat de investering betreft – ik val een beetje
in herhaling – is het zo, dat weten jullie wellicht, dat bij de werken aan het Zand met de parking de wc’s
praktisch verdubbelen, van 10 naar 18. Ook op het gelijkvloers waardoor dat de stap ernaartoe iets makkelijker
wordt, dus alles om de hoge nood te lenigen in die buurt.
Anderzijds is er qua timing iets misgelopen bij de Biekorf omdat we daar het bestek hebben moeten aanpassen
omdat er geen enkele aannemer kon voldoen aan de voorwaarden omdat je weet dat we onze voorwaarden
tamelijk hoog stellen zodanig dat iedereen er 24 uur op 24 terecht kan en met iedereen bedoelen we ook
mensen die het moeilijker hebben. Dus, de bedoeling is om daar een volautomatische, mooie installatie te
plaatsen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Goed collega’s, nog reacties? Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Burgemeester, schepen, ik wil daar toch iets op aanmerken op die apps. Er zijn heel
wat senioren die daar absoluut niet kunnen mee werken hoor, dat is één. Nogmaals, ik heb dat opgezocht op de
plannen van de aanleg van het nieuwe Zand maar ik vind nergens de toiletten.
Burgemeester Renaat Landuyt. – We hebben dat zelfs in alle publieke documentatie gestoken, het is effectief
zo dat we dat … Ja, er zijn nog meer gedetailleerde plannen, het is niet daarop dat ze bouwen.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dat heb ik niet in mijn bezit.
Burgemeester Renaat Landuyt. – Je moet er niet aan twijfelen, het zit in de kostprijs, het zit in de tekeningen,
van 10 gaat dat naar 18 toiletten en dat zal op het gelijkvloers zijn. Dat zal een enorme verbetering zijn.
Raadslid Hugo De Bondt. – Ja, bedankt.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Pillen.
Raadslid Jasper Pillen. – Ja voorzitter, mijn interpellatie is een beetje elke jaar hetzelfde maar het antwoord dat
ik krijg is ook een beetje elk jaar hetzelfde met uitzondering uiteraard van ’t Zand, burgemeester. Dank voor het
antwoord
Eén zaak, Dirk, schepen De fauw, je had daarvoor niet naar de kerstmarkt moeten gaan om dat te ontdekken. Ik
heb dat hier twee jaar geleden in mijn interpellatie zelf al voorgesteld. In de Oostenrijkse stad Feldkirch, daar
hangen kaarten uit in de stad waar je gratis bij lokale horeca mag gaan. Hoe werkt het daar? Het is een beetje
een variant op uw systeem. Die lokale horecazaken die zich daarop inschrijven, krijgen daarvoor een premie.
Die krijgen een premie voor hun wc-papier, voor hun onderhoud en dergelijke meer te betalen. Ik heb daar dan
gesproken met één zo’n zaak omdat dat natuurlijk interessant was gelet op de problematiek in Brugge die al
jaren aansleept. Die man zei mij: “Kijk, heel vaak blijven mensen zelfs nog iets drinken. “Dus, dat is eigenlijk
dubbele winst, uiteraard volledig vrijwillig maar ik denk dat zowel uw suggestie als degene die ik hier nog eens
herhaal, dat dat misschien samen met uw schepen van lokale economie verder zou kunnen uitgewerkt worden.
Schepen Dirk De fauw. – Dank u

Mijn conclusie: 

Het College erkent dus dat er een groot tekort is aan openbare toiletten. Na veel jaren aandringen, door verenigingen en gemeenteraadsleden, om eindelijk deze problematiek aan te pakken wordt heel binnenkort het toilet in de Kuipersstraat geplaatst. Vanaf 2018 worden nog meer openbare toiletten bijgeplaatst! Ik zal het van heel nabij opvolgen!