Tussenkomst bij agendapunt 11: Mobiliteit – Parkeerbeleid – Reglement Parkeer plus Zorg

In naam van de vele zorgverstrekkers, mijn fractie en mezelf, wil ik het college en uiteraard ook de schepen voor mobiliteit danken. Amper 9 maanden nadat ik mijn voorstel ‘Nieuw mobiliteitsplan: de zorgverstrekkers worden vergeten’ lanceerde op de gemeenteraadszitting van 23 mei 2016 treedt het in voege. Eindelijk zullen de zorgverstrekkers-aan-huis zonder ‘parkeerstress’ hun patiënten de nodige zorg kunnen toedienen! Nogmaals bedankt!

Antwoord van de schepen

Schepen Annick Lambrecht. – Punt 11 gaat over mobiliteit, het parkeerbeleid 2017 –
reglement voor de Parkeer plus Zorg. Ik vraag u om de goedkeuring hiervoor.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – In naam van de vele zorgverstrekkers, mijn fractie en mezelf wil
ik het college en uiteraard ook de schepen van mobiliteit danken. Amper 9 maanden nadat
ik mijn voorstel ‘nieuw mobiliteitsplan, zorgverstrekkers worden vergeten’ lanceerde op de
gemeenteraad van 23 mei 2016 treedt het in voege. Eindelijk zullen de zorgverstrekkers aan
huis zonder veel parkeerstress hun patiënten de nodige zorg kunnen toedienen. Bedankt.
[applaus]
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Plancke.
Raadslid Jean-Marie De Plancke. – Wel ik kan dit enkel bijtreden en inderdaad voor de
zorgverstrekkers die vandaag de dag van huis tot huis moeten rijden en die zoals we zelf ook
ondervinden dankzij de vele werken, de stresserende situaties, dan nog een parkingplaatsje
moeten zoeken. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen en vinden wij wel een zeer goed idee.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Ryelandt.
Raadslid Marleen Ryelandt. – Voorzitter, collega’s, wij vinden dat ook een zeer goed
voorstel, maar wij zouden het ook graag uitgebreid willen zien, ook tot de blauwe zones en
randgemeenten. En dat er ergens met een sms zou kunnen gewerkt worden vanuit de
zorgsector. Dus eigenlijk nog een stukje verder gaan. Dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer De Vos.
Raadslid Alexander De Vos. – Ja, ik denk dat het inderdaad een heel mooi initiatief is. Het is
ook een idee waar CD&V al heel lang achter vraagt of voor pleit, niet in het minst mijn
voorgangster Lieve Mus. Ik denk dat het een prachtig signaal is aan de zorgverstrekkers, maar
uiteraard ook aan de zorgbehoevenden. Het is een kleine moeite van het stadsbestuur om
dit te realiseren, maar het is des te meer moeite gespaard voor de zorgverlener. Een prima
initiatief dus.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Buysse.
Raadslid Yves Buysse. – Ja, dank u voorzitter.
Mijn tussenkomst gaat in de lijn van collega Ryelandt. Ik woon zelf aan de buitenkant van
Brugge en ik stel ook daar vast, er is geen enkele zone, geen enkele parkeerregeling, dat het
daar ook soms moeilijk is voor de thuisverzorging. Mensen die meestal een enorm strak
schema moeten volgen, dat ze zelf in mijn straat heel ver moeten parkeren. Dus ik zou
voorstellen dat u via de bestaande communicatiemiddelen ook de andere Bruggelingen
oproept om dat vignet aan hun garagepoort te hangen zodat men dat weet. Ik denk dat dat
soms nog meer aan de orde is dan bepaalde stukken van de binnenstad. Dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Nog collega’s? Nee? Mevrouw de schepen.
Schepen Annick Lambrecht. – Mijnheer De Bondt, ik ga toch eens speciaal bij u stilstaan,
want het is jammer dat uw fractieleidster er nu niet is, maar het is echt positief geweest van
u dat u daarmee kwam en u ziet, goede dingen waar we echt ook in geloven, we doen daar niet moeilijk rond. We zijn direct beginnen zoeken, vergelijken, dus ik wil u nogmaals danken
voor uw tussenkomst toen.
Mijnheer De Plancke, ook dank dat u dat steunt, dat is fijn.
Mevrouw Ryelandt en mijnheer ook van het Vlaams Belang, uw vraag van de deelgemeenten.
Uiteraard. Ik stel voor, ik krijg de toestemming van de burgemeester, of de hint zal ik maar
zeggen, dat we dat hier van de eerste keer in de gemeenteraad goedkeuren. Anders moet ik
weer collegedossiers en al die dingen doen, dat wij dat hier goedkeuren, ook voor de
deelgemeenten, wie daar zijn garage heeft. Hoe meer, hoe beter. We hadden dat eigenlijk
niet echt onmiddellijk gezien, maar gisteren kwamen er inderdaad al mails van mensen toe
die een garage hebben. Eigenlijk is dat een goed doel doen, dus als dat hier in consensus kan
goedgekeurd worden, ik denk zelf niet dat dat met handopsteking, voorzitter, moet gebeuren.
Dus bij deze is dat goedgekeurd. Het kan soms snel gaan in de politiek.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Dank u dat u mijn werk ook meepakt onmiddellijk. Dus
ik denk dat we dat unaniem goedkeuren, ook met die bijkomende opmerkingen om ook de
randgemeenten daarin te betrekken. Akkoord?

Mijn conclusie: 

Bij unanimiteit van stemmen werd mijn voorstel uitgebreid naar alle Brugse deelgemeenten.