Tussenkomst bij agendapunt 40: Preventiedienst – proefproject verplaatsbare camera tegen sluikstorten – goedkeuring

Raadslid Hugo De Bondt. – Goede avond collega’s, mevrouw de schepen. Sinds lang is Vlaanderen koploper in het sorteren, maar worstelt ook hard en al even lang met de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Op 30 mei 2017 tijdens mijn interpellatie “ Sluikstorten en zwerfvuil in onze stad”, drong ik reeds aan op de aankoop en het plaatsen van verplaatsbare camera’s om de daders te betrappen. Niet tegenstaande de vele sensibiliseringscampagnes van de laatste jaren, is deze plaag niet of toch weinig teruggeschroefd. De aanwezigheid van camera’s heeft niet alleen een sterk afradend effect, maar zorgt ook dat de pakkans groter wordt. Gevoeligheden op het vlak van privacy spelen bij heel wat Bruggelingen een rol. Maar ik denk dat de voordelen van dergelijke systemen, de nadelen toch wel fors overtreffen. Het is betreurenswaardig dat de overheid tot dergelijke maatregelen moet overgaan. Niettemin vinden mijn fractie en ikzelf het zeer goed dat mijn voorstel van weleer nu in de praktijk wordt gebracht. Uiteraard keuren wij dit proefproject goed.

Schepen Dolores David. – Dank u wel.