Tussenkomst bij agendapunt 40: Wegendienst – Diverse straten in Ver Assebroek: vernieuwen voetpaden, greppels en boordstenen – uitvoering Eandis – goedkeuring

Na nogal wat tussenkomsten bij de bevoegde diensten en via mijn schriftelijke vraag van 25 november 2015 wees ik al op de lamentabele toestand van de voetpaden op Ver Assebroek. Toen al drong ik aan om deze voetpaden dringend te vernieuwen. Na mijn interventie werden in het voorjaar van 2016 de slechtste stukken heraangelegd. Ik bleef ijveren om deze ietwat vergeten buurt te renoveren. Nu is het zover! De Ver Assebroekenaren zijn verheugd dat hun wijk eindelijk wordt vernieuwd en dat er nu ook voetpaden worden aangelegd in alle straten. Samen met deze inwoners dank ik het college en schepen Pierins in het bijzonder om uiteindelijk op deze vraag in te gaan! 

Antwoord van de bevoegde schepen: 

Voorzitter Annick Lambrecht – Dank u wel, mijnheer De Bondt

Schepen Pablo Annys – Ik dank u voor uw tussenkomst. Bij deze is het ook goed dat de werken in één keer gebeuren samen met de nutsvoorzieningen zodanig dat dit niet twee keer aan bod komt. (…)

Gemeenteraadslid Paul Desender – Ik wil in afwezigheid van de bevoegde schepen hem toch ook bedanken voor het feit dat hij zeer snel is ingegaan op de vraag tot herstel van het Leyselepark. Bedankt daarvoor.

Schepen Pablo Annys – Ik zal dat allemaal vanavond per telefoon of per sms overmaken. Ik zal zeker van beiden de bedankingen overmaken.