Tussenkomst bij punt 29: Mobiliteit – Parkeerbeleid 2017

Mevrouw de schepen,

Tijdens mijn interpellatie ‘De zorgverstrekkers worden vergeten’ van 23 mei ll. hield ik een vurig pleidooi om tegemoet te komen aan de vraag van de huis-aan-huisverzorgenden om hun parkeerprobleem voor eens en altijd op te lossen. Ik stelde toen voor dat particulieren op het grondgebied Brugge hun garage of de oprit tot hun garage voor de nodige tijd ter beschikking zouden stellen van die gezondheidswerkers.

Ik kreeg niet alleen de steun van alle fracties maar ook jij stond bijzonder positief tegenover mijn suggestie én je waart ook verheugd om een gemeenteraadszitting te hebben waar iedereen op één lijn zat. Zowel de politie- als de mobiliteitsdiensten waren mijn voorstel genegen. Zij vonden het een originele oplossing. 

Mag ik de reden kennen, mevrouw de schepen, waarom mijn voorstel niet werd opgenomen in ‘Mobiliteit – parkeerbeleid 2017’?

Dank U.

Antwoord van de schepen

Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Akkoord? Dan gaan we over naar punt 29 van schepen Annick
Lambrecht.
Schepen Annick Lambrecht. – Goede avond, collega’s. In punt 29 vragen we de goedkeuring voor
een punt mobiliteit: parkeerbeleid 2017, de opvolging van de retributies, wijze van gunnen.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mijnheer Hugo De Bondt.
Raadslid Hugo De Bondt. – Beste collega’s, mevrouw de schepen.
Tijdens mijn interpellatie “De zorgverstrekkers worden vergeten” van 23 mei laatsleden hield ik een
vurig pleidooi om tegemoet te komen aan de vraag van de huis-aan-huisverzorgenden om hun
verkeersprobleem voor eens en altijd op te lossen. Ik stelde toen voor dat particulieren op het
grondgebied Brugge hun garage of de oprit tot hun garage voor de nodige tijd ter beschikking
zouden stellen van die gezondheidswerkers. Ik kreeg toen niet alleen de steun van alle fracties maar
ook u stond bijzonder positief tegenover mijn suggestie en u was ook verheugd om een
gemeenteraadszitting te hebben waar iedereen op één lijn zat. Zowel de politie als de
mobiliteitsdienst waren mijn voorstellen genegen. Zij vonden het een goede oplossing. Mag ik de
reden kennen, mevrouw de schepen, waarom mijn voorstel niet werd opgenomen in het
parkeerbeleid 2017? Dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw Ryelandt.
Raadslid Marleen Ryelandt. – Voorzitter, collega’s.
Toch een aantal bedenkingen bij dat voorliggend bestek voor een overheidsopdracht met als
voorwerp het afhandelen van de retributies in Brugge. Ik vind het wel een goeie zaak – ik heb dat
bestek gelezen – dat de stad toegang blijft hebben tot het beheersysteem voor de inning en ook de
opvolging van de uitgeschreven retributiebonnen en dat uiteindelijk ook, laat ons zeggen, de stad in
handen houdt wanneer er een dwangbevel zou uitgeschreven worden voor invordering daarvan. Nu,
er zal moeten afgesproken worden, maar ik heb ook gezien dat er een soort van overlegcomité zal
opgericht worden tezamen met degene aan wie het bestek zal toegewezen worden, en dat de inning
van de retributies die uitgeschreven worden aan buitenlanders strikt zou worden opgevolgd en dat
er daarover zou gerapporteerd worden.
Ook nog een pleidooi om eraan te denken om voldoende parkeerkaarten te voorzien voor
werknemers, mensen van de zorgsector, enzovoort, dus dat ook die mensen zouden terechtkunnen.
Dank u.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Mevrouw de schepen.
Schepen Annick Lambrecht. – Dank u wel voor de tussenkomsten.
Eerst en vooral wat betreft de tussenkomst van mijnheer De Bondt. Ik herinner me zeer zeker uw
vraag, ik herinner mij ook de algemene consensus van iedereen inclusief wij hier vooraan. Allemaal
vonden wij dat een zeer waardevol voorstel. We nemen dat ook mee. De diensten werken eigenlijk
bijna dag en nacht nu om alles in gereedheid te krijgen tegen 2017. Dus u mag niet denken dat wij
het aan de kant zouden gelegd hebben, het is zeker meegenomen.
Raadslid Hugo De Bondt. – Dank u wel, mevrouw de schepen.
Schepen Annick Lambrecht. – En wat betreft mevrouw Ryelandt: ook de bezorgdheid voor de
werknemers, de zorgsector en zo, hebben wij allemaal zeker meegenomen. Er is overleg bezig met
de sector. Dus denk ik dat we ook daar op één lijn staan, wetende dat we het maximum zullen doen
van wat mogelijk is met de beschikbare ruimte.
Voorzitter André Van Nieuwkerke. – Akkoord, collega’s? Dan gaan we over naar punt 30, schepen
Laloo.

Mijn conclusie: 

Hier bevestigde de schepen voor mobiliteit A. Lambrecht opnieuw dat zij op mijn voorstel van 23 mei 2016 zal ingaan!