Tussenkomsten bij het Brugs Algemeen Beleidsplan 2013-2018 (2)

Er worden inderdaad, tegen betaling, parkeerkaarten uitgereikt aan zorgverstrekkers die beroepsmatig zorg verstrekken. Doch dit geeft – net zoals de blauwe zones – geen enkele parkeerzekerheid. Ook wij weten dat er soms parkeerproblemen zijn.

Mogen wij het college erop wijzen dat de vergelijking met andere beroepscategorieën echt niet opgaat! Het gaat hier wel om medisch personeel die patiënten aan huis komen onderzoeken en / of verzorgen. En niet over beroepen met een commerciële doel! Immers, ook jullie willen toch het ‘langer thuis wonen’ van senioren bevorderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat het medisch en paramedisch personeel rap-rap, en met de daver op het lijf om geen boete aan het been gelapt te krijgen, de patiënten moet verzorgen.

Daarom stelt de N-VA-fractie voor om onmiddellijk een ernstige studie te starten om deze parkeerkwestie dringend en in de kortst mogelijke tijd voorgoed op te lossen. Het is immers wel gelukt in Nederlandse en Franse historische steden. Daar was ook een probleem van parkeercapaciteit, doch daar hebben zij wel parkeermogelijkheden kunnen creëren in de buurten waar grote behoefte is aan zorg voor de inwoners. Vaak hulpbehoevende senioren die in de binnenstad wonen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook in Brugge valt te realiseren!

Nu willen wij graag weten wat jullie standpunt is.

11. Brugge(n) voor iedereen

      11.2. Mensen met een beperking

Om mensen met een beperking maximaal deel te laten nemen aan allerlei evenementen – culturele en muzikale activiteiten – in de stad, zal absoluut prioritair moeten gezorgd worden voor:

1.      

Veilige en bredere voetpaden die in zeer goede staat verkeren voor rolstoelgebruikers en voor mensen die moeilijk te been zijn.

2.      

Er mogen geen obstakels aanwezig zijn op de voetpaden, zoals o.m. publiciteitsborden, op de stoep gestationeerde vrachtwagens of bestelwagens die laden of lossen, vuilnis…, die de doorgang hinderen.

3.      

Ook het ontbreken van gemakkelijk toegankelijke toiletten weerhoudt deze bevolkingsgroep om intens deel te nemen aan het openbaar leven in de stad.

4.      

Wij mogen ook de mensen met een gehoorstoornis en slechtzienden niet vergeten. Zoals jullie terecht opmerken moet de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten worden aangepakt. Kortom: er is nog héél veel werk aan de winkel!

De N-VA vraagt om daar onverwijld werk van te maken, zodat die mensen niet langer in een sociaal isolement wordt geduwd. Het wordt hoog tijd dat die mensen eindelijk met een gerust gemoed veilig kunnen buiten komen.