Afgifte van asbesthoudend materiaal door burgers op de Brugse containerparken

De steden en gemeenten worden, in het kader van het K.B. van 2006 maart (betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest, B.S. van 3 maart 2006, 16836 – 16856 en Codex Welzijn op het Werk, Titel V, hoofdstuk IV) verplicht te voldoen aan bepaalde voorschriften. Dit werd door de omzendbrief LNE/2008/2 van 27 augustus 2008 door de toenmalige minister Hilde Crevits nogmaals bevestigd.

In dit verband kreeg ik graag antwoord op volgende vragen:

  1. Zijn de containers met asbesthoudend materiaal opgenomen in de gemeentelijke asbestinventaris?
  2. Wordt er rekening gehouden bij het plaatsen van de asbestcontainers met   a. de overheersende windrichting;   b. worden de containers zo ver mogelijk opgesteld waar de burgers zo weinig mogelijk langs komen   en   c. is er een algemeen rookverbod in de omgeving van die containers?
  3. Is er een beheersprogramma met risicoanalyse en de nodige preventiemaatregelen opgesteld?
  4. Worden driemaandelijkse metingen uitgevoerd?
  5. Is er een register opgemaakt van de werknemers die aan asbest worden blootgesteld?
  6. Wordt er opleiding gegeven en informatie verstrekt aan de werknemers die met asbest in contact komen?
  7. Wordt er regelmatig gezondheidstoezicht op deze werknemers georganiseerd?
  8. Zijn de werknemers, die deze containers bedienen, in het bezit van de wettelijk daarvoor voorziene beschermingsmiddelen zoals wegwerpoverall met kap, wegwerphandschoenen en FFP3-maskers?
  9. Werd bij het stedelijk infoblad als bijlage de brochure ‘Asbest in en om het huis’ al eens bijgevoegd?

Geen antwoord ontvangen