Asbest in het puin van afgebroken sociale woningen in de Kruisabelewijk

In het puin van afgebroken sociale woningen in de Kruisabelewijk zou op 6 juni 2016 asbest aangetroffen zijn. 

Willen jullie mij de resultaten van de gemeten waarden van asbestpartikels mededelen van 6 juni 2016 en de daarop volgende dagen?

Antwoord ontvangen op 30/06/2016

In antwoord op uw schriftelijke vraag vindt u als bijlage de door u gevraagde analyseresultaten.