Bouwvergunning Dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’

Graag had ik te weten gekomen of de nieuwe stedenbouwkundige vergunning (een zoveelste nieuwe aanvraag) voor de afbraak van het oude en de heropbouw van het nieuwe Brugse dierenasiel ‘Het Blauwe Kruis’ al dan niet is goedgekeurd. Het CBS moest ten laatste op 19 maart ll. een beslissing nemen in dit dossier. De voorzitter van deze v.z.w. verklaart: “Twee jaar zijn we al bezig met de nodige vergunningen te verkrijgen en vlot gaat het niet.”.

Graag kreeg ik de stand van zaken. Is de stedenbouwkundige vergunning nu afgeleverd?

Antwoord ontvangen op 23/07/2018

Op 19 maart 2018 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de bouw van het dierenasiel.