Busschuilhuisje op Ver Assebroek

Sedert mijn interpellatie van 31 maart ll. aangaande het busschuilhuisje, nu alweer vijf maanden geleden, merk ik nog steeds geen start van werken aan de Assebroekse Meersen, meer bepaald in de Kerklaan op de picknicksite waar er een luifel zou worden geplaatst in plaats van een abribus. In het uitgebreide antwoord dat ik op mijn interpellatie kreeg zei de bevoegde schepen o.m. “Misschien komt er beter nieuws in een volgende vergadering die doorgaat op vrijdag 8 mei om 13 uur.”. 

Graag had ik vernomen wat er in deze vergadering werd besproken en wat het als resultaat heeft opgeleverd? Wordt er nu eindelijk (na twee jaar) concrete stappen ondernomen om de busgebruikers van Lijn 1 hun busschuilhuisje terug te bezorgen of de luifel te plaatsen op de picknicksite zodat deze mensen niet opnieuw – en dit voor het derde jaar op rij – het ongure herfstweer en de barre winterkou  moeten trotseren?

Antwoord ontvangen op 14/09/2015

Omwille van de hoge kostprijs wordt afgezien van een schuilluifel ter hoogte van de picknickplaats. Er wordt onderzocht of een tijdelijk bushokje kan worden geplaatst. Aangezien de voorgestelde locatie gelegen is binnen de grenzen van een beschermd landschap (d.i. natuurgebied Ver-Assebroek) is een machtiging nodig van Onroerend Erfgoed. Deze machtiging werd in het verleden evenwel geweigerd. De mobiliteitsdienst zal een nieuwe aanvraag richten tot het agentschap Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van een tijdelijk bushok.