Fietspad hoek Gistelsesteenweg/Lange Molenstraat te Sint-Andries

Omwonenden maakten mij attent op een reeds wekenlang aanslepend probleem.

Telkens bij regenval staat het fietspad op de hoek Gistelsesteenweg/Lange Molenstraat vele centimeters hoog onder water (ter staving zie bijgaande foto). Ik heb mij gaan vergewissen van de toestand. En ja, ik veronderstel dat er een probleem is met de afwatering. De plassen zijn door de fietsers niet te vermijden (zonder op de rijbaan te rijden) en houden er een groot nat pak aan over. Het is wachten op de zon om het onder water staande fietspad te laten opdrogen…

Mag ik, samen met de vele fietsers, aandringen om dit eens nader te gaan bekijken en het probleem op te lossen?

Antwoord ontvangen op 09/05/2016

Het probleem is inmiddels opgelost. De ontvanger zat plaatselijk verstopt en de aansluiting was gebroken ter hoogte van de werken.