Foetusweiden op de Brugse begraafplaatsen

Na heel wat opzoekingswerk te hebben verricht – zonder resultaat of zekerheid – neem ik de vrijheid om jullie een vraag te stellen i.v.m. foetusweiden. Het Vlaams decreet van 16 januari 2004 gaf ouders het recht op het laten begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen vanaf een minimum zwangerschapsperiode van 12 weken. Onder meer gemeenten waren verplicht gevolg te geven aan de wens van de ouders. Het laten begraven of cremeren van een dood geboren kind van minder dan 12 weken zwangerschap was geen recht waarop de ouders aanspraak konden maken. Het was een gunst die verleend kon worden door het stadsbestuur. Een wijziging van voornoemd decreet (28 maart 2014 en van kracht sinds 29 juni 2014) heeft de minimumperiode van 12 weken zwangerschap geschrapt.

Vanaf nu is het steeds een recht waar de ouders aanspraak kunnen op maken, ongeacht de duur van de zwangerschap: een foetusweide, een begraving of een crematie.

Graag kreeg antwoord op mijn vraag: Zijn er reeds dergelijke foetusweiden op onze stedelijke begraafplaatsen ingericht en zo ja, op welke locaties?

Antwoord ontvangen op 20/01/2015

Op de centrale begraafplaats bestaat reeds zeer lang (al meer dan 30 jaar) een foetusweide. Op verzoek van de ouder(s) kunnen daar foetussen begraven worden. De foetusweide is eigenlijk anoniem en er ligt meestal enkel een ‘kei’ die ze via het ziekenhuis krijgen. Indien gewenst kan een foetus op het kindervak (1,60 m x 0,50 m) worden begraven. Daar kan dan ook een grafteken geplaatst worden.

De laatste tijd wordt aan dergelijke begrafenissen meer aandacht besteed, terwijl vroeger alles in stilte gebeurde. Een telefoontje van het ziekenhuis is voldoende om af te spreken en dat kwam en komt nog altijd in orde. Papieren moeten daarvoor niet opgemaakt worden.