Gedenkwanden

Door het Brugse college dd. 11/03/2005 werd beslist om op de begraafplaatsen van Ver Assebroek, Sint-Kruis, Sint-Andries, Sint-Michiels, Koolkerke, Lissewege, Dudzele, Sint-Pieters en op de parkbegraafplaats De Blauwe Toren een gedenkwand in arduin op te richten om een gedenkplaatje aan te brengen van de overledene wiens as werd uitgestrooid. De opdracht werd indertijd toegewezen aan steenkapster Maud Bekaert.

Mijn vraag: Op welke begraafplaatsen zijn er sindsdien dergelijke gedenkwanden opgericht? 

Antwoord ontvangen op 21/02/2014

Op alle begraafplaatsen en kerkhoven zijn de stelen geplaatst, behalve op de centrale begraafplaats. Daar is een grote wand opgenomen in het concept aan het (nieuwe) columbarium. De groendienst stond in voor de opdracht en het opvolgen van de aanneming. De herdenkingsplaatjes, zowel de arduinen voor de stelen als de bronzen voor de gedenkwand, worden besteld via de dienst burgerlijke stand.