Geluidsarm vuurwerk: een zegen voor de dieren

De onverwacht luide knallen van traditioneel vuurwerk veroorzaken zoveel geluidsoverlast,  stress en angst dat sommige huis-, landbouw- en wilde dieren er zelfs het leven bij laten. Elk jaar opnieuw  zijn er getuigenissen van in paniek weg gelopen dieren die zich dodelijk verwonden of aan een hartaanval sterven. Sinds eind verleden jaar werd ‘stil vuurwerk’ op de markt gebracht. Donderdagavond 16 november ll. heeft Gaia in het Jubelpark te Brussel het allereerste stil vuurwerk afgeschoten om te tonen dat het anders kan.

Dit geluidsarm vuurwerk heeft heel wat voordelen:

  • Het is minder beangstigend voor de dieren omdat er geen luide knallen meer zijn, ook de lichtflitsen zijn minder hevig.
  • Het is zeker niet duurder dan het traditionele vuurwerk.
  • Het laat veel minder stof achter.
  • Het is ook veel veiliger omdat het geen ontplofbare mengsels bevat.

De vuurwerkshow in Brussel was veel minder lawaaierig dan de traditionele. Geheel geluidloos is het evenwel niet. Maar het beperkt zich tot meer draaglijke zachte knallen. Door het ontbreken van die luide knallen wordt de geluidsarme vuurwerkshow afgestoken op de tonen van de juiste muziek. En zo ziet dit prachtig schouwspel er heel anders en uniek uit!

Het geluidsarm vuurwerk is een volwaardig alternatief voor het traditioneel vuurwerk. Het is minstens even feestelijk, dankzij de juist gekozen begeleidende muziek.

Vandaar mijn voorstel dat door veel Brugse dierenliefhebbers ondersteund wordt:

Verbiedt bij feestelijke aangelegenheden de traditionele vuurwerkspektakels en kies zonder uitstel doelbewust voor geluidsarm vuurwerk wanneer men dergelijk spektakel wil organiseren. Het is niet omdat het minder hard knalt dat het niet feestelijk is. De dieren zullen er beter bij varen.

Antwoord ontvangen op 07/12/2017

Jaarlijks wordt er vuurwerk afgestoken naar aanleiding van Oudejaar/Nieuwjaar. Overeenkomstig de politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem (GGK gemeenteraad 17 december 2013) moeten particulieren geen aparte vergunning aanvragen voor het afsteken van vuurwerk op Oudejaar binnen een bepaalde tijdszone .

“Artikel 16. §1. Het afsteken van vuurwerk, het afvuren van vreugdesalvo’s is verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester. Aan die toelating kunnen bepaalde voorwaarden verbonden worden om de openbare orde en rust niet te verstoren of eventueel de verstoring te beperken tot een minimum. §2. Deze voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is niet vereist in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23 uur en 2 uur, voor het afsteken van feestvuurwerk door en bestemd voor particulieren. Bij het afsteken van vuurwerk dienen de gebruiksaanwijzingen die op de verpakking van het vuurwerk staan gevolgd te worden. Enkel wettig en veilig vuurwerk mag afgestoken worden, waarop de verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staan. De nodige veiligheidsmaatregelen dienen genomen om eventuele schade en ongelukken te voorkomen en het afsteken van vuurwerk mag geen gevaar opleveren voor zichzelf, de omstaanders, de omgeving en andere personen. “

Voor grotere evenementen zoals Brugge Feest zal in de toekomst voorgesteld worden om geluidsarm vuurwerk te gebruiken.

Voor het eindejaarsvuurwerk door particulieren wordt jaarlijks een bericht i.v.m. veilig gebruik van vuurwerk op de website van de Stad Brugge geplaatst. De tekst zal aangepast worden naar:

‘Hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk maakt veel lawaai: let op je eigen oren, maar ook die van de toeschouwers en buren en eventuele dieren in de buurt. Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijk alternatief. ‘

Aan de preventiedienst werd gevraagd de bijhorende folder met dezelfde tekst aan te passen.