Geurhinder in Sint-Pieters en de wijk Kristus Koning

Heel wat inwoners van Sint-Pieters en de wijk Kristus Koning klagen over zware aanhoudende geurhinder. Vooral mensen die boven het gelijkvloers wonen, in flatgebouwen, hebben er heel veel last van. Deze hinder blijft de laatste maanden maar aanhouden. De stank is niet meer te harden: het ene moment is het veel erger dan de andere keer. Ik heb dit zelf kunnen vaststellen.

Mag ik aandringen om na te gaan wie of welk bedrijf die geurhinder veroorzaakt? Indien de stad niet bevoegd is om op te treden, zoals bijvoorbeeld wanneer die storende stank veroorzaakt wordt door een klasse 1-inrichting, reken ik er op dat deze klacht wordt doorgestuurd naar Departement Omgeving – Afdeling Handhaving.

Antwoord ontvangen op 22/08/2018

De dienst Leefmilieu is er ter plaatse geweest en heeft de geurhinder ook vastgesteld op 9 juli 2018.

De geurhinder is afkomstig van het bedrijf Huys. Dit bedrijf is een klasse 1-inrichting waardoor de lokaal toezichthouder milieu niet bevoegd is om op te treden. De bevoegdheid ligt inderdaad bij het Departement Omgeving – Afdeling Handhaving. De klacht werd dan ook meteen overgemaakt aan het departement omgeving West-Vlaanderen voor verdere opvolging. …

Niettegenstaande werd door de dienst Leefmilieu toch een mail gestuurd naar de verantwoordelijke van het bedrijf waarbij werd aangedrongen om na te willen gaan wat deze geurhinder veroorzaakt. Ook werd gevraagd om verder op de hoogte te worden gehouden van eventuele maatregelen of aanpassingen die zullen worden voorzien.

Wij hebben ondertussen vernomen van mevrouw T. Soetens (toezichthouder) dat ze ook reeds ter plaatse is geweest en geurhinder heeft vastgesteld tot aan de Ring. Volgens haar was er op moment geen geurhinder in de straten rond het Werfplein. Wij raden aan om bij verdere hinder rechtstreeks contact op te nemen met de toezichthouder.