Gevaarlijk overhangende takken over de openbare weg

In de Zandstraat (rechtover het vroegere domein ‘Rozenhof’) te Sint-Andries is een heel gevaarlijke situatie ontstaan. De takken van de bomen, die zijn gepland op het privédomein, hangen en reiken ver over de straat. De kans bestaat dat er, bijvoorbeeld bij een storm) wel eens schade zou kunnen berokkend worden aan eigendommen of zelfs mensen. Bewoners deelden mij mee dat reeds bij de stad werd aangeklopt om er iets aan te doen.

Mag ik aandringen om deze situatie eens ter plaatse te gaan bekijken en het nodige te ondernemen? In bijlage een paar foto’s van de huidige toestand.

Antwoord ontvangen op 19/07/2018

De betreffende bomen staan op privaat domein en zijn bijgevolg eigendom en beheer van de private eigenaar. De desbetreffende private eigenaar is verantwoordelijk voor de bomen en bijgevolg ook aansprakelijk als er zich een schadegeval zou voordoen.

Bomen behorende tot privaat domein mogen overhangen/uitgroeien boven de openbare weg mits de takvrije hoogte boven de rijweg en het voetpad niet in het gedrang komt en de straatverlichting takvrij is. Indien er hinderlijke laaghangende takken zijn, is het de wijkagent en/of de preventiedienst die hiervoor contact opneemt met de private eigenaar. Het openbaar domein – groendienst heeft geen bevoegdheid om hierin op te treden.