‘Het Blauwe Kruis’

Op 1 mei ll. kreeg ik een paar alarmerende oproepen van verontruste dierenliefhebbers. Het gevaarlijke virus voor katten ‘de niesziekte’ zou een tijd voordien uitgebroken zijn op het domein van Het Blauwe Kruis. Daarom zou de gehele kattenpopulatie in het asiel geëuthanaseerd zijn om het virus te stoppen. Elke nieuw binnengebrachte kat of kattenjong zou meteen worden geëuthanaseerd. De dag nadien, op 2 mei rond 16.30 uur, spoedde ik mij – samen met enkele dierenvrienden – naar het dierenasiel. Daar stelden wij vast dat de quarantainekooien overvol zaten. In de wachtkooien (katten die wachten op adoptie) zaten amper 3 katten die waarschijnlijk pas waren binnen gebracht (?).  De voorzitter van de v.z.w. wilde mij niet te woord staan omtrent dit toch ernstig en acuut probleem inzake het welzijn van de kattenpopulatie. (…)

Na contactname met diverse dierenartsen, al dan niet verbonden aan Het Blauwe Kruis, bevestigden zij mij dat het virus inderdaad was uitgebroken in het asiel en dat alle katten werden geliquideerd. Volgens hen slaan de kattenvirussen ‘kattenziekte’ en ‘niesziekte’ regelmatig toe in het opvangcentrum. En dit niettegenstaande de katten bij het binnenbrengen volledig worden onderzocht en gevaccineerd en die dieren een paar weken in quarantaine worden geplaatst. Een volledig nieuwe aanpak om de virussen te stoppen is bijgevolg aangewezen.

  1. Is het niet de hoogste tijd om de gebouwen (reeds 35 jaar oud), waar alle honden en katten zijn ondergebracht, volledig te vernieuwen? De afbraak ervan dringt zich op, ook al omdat er zich asbest in bevindt.
  2. Delen jullie ook mijn mening dat de afbraak en heropbouw van de gebouwen door de v.z.w. Het Blauwe Kruis worden bekostigd, zonder gelden van de gemeenschap? (…)
  3. Voor wanneer is de start van de werken voorzien? (…)

In het beleidsplan staat een passage over dierenwelzijn. Het is dus logisch dat door de fractie ook dat aspect wordt opgevolgd ten bate van de Brugse dierenliefhebbers (waarvan er velen zijn die honden of katten uit het dierenopvangcentrum adopteren). Adopties gebeuren dan best zonder problemen binnen te halen in de huiskring: medische kosten zijn doorgaans hoog en belasten zwaar het gezinsbudget. Zijn het overigens niet vooral minderbegoeden die beroep doen op Het Blauwe Kruis om zich een huisdier aan te schaffen? 

Antwoord ontvangen op 14/07/2014

De niesziekte (infectie met een herpesvirus) komt jaarlijks voor in het asiel, is zeer besmettelijk en kan lang aanslepen. Het volledig voorkomen van besmetting is wellicht in eenn asiel onhaalbaar. De virussen kunnen zich verspreiden in direct contact met een geïnfecteerde kat, via contact met virusdeeltjes op kleding, voerbakjes en andere voorwerpen. Grote hoeveelheden virusdeeltjes zijn aanwezig in speeksel, traanvocht en neusuitvloeiing van katten met niesziekte. Het virus kan ongeveer een week lang overleven in de omgeving (buiten de kat).

De besmette katten komen terecht in de ziekenboeg en worden systematisch behandeld met antibiotica, enkel de katten die te ziek zijn of die in te ver gevorderd stadium verkeren, worden geëuthanaseerd. De dierenarts noteert de tussenkomsten in een register. Dat volledige afdelingen geëuthanaseerd moeten worden, is gelukkig de laatste jaren niet nodig geweest. Men probeert besmetting uiteraard zoveel mogelijk te vermijden (ziekenboeg ontsmetten, handschoenen…). En indien mogelijk kan bij de verbouwingen rekening gehouden worden met extra mogelijkheden om besmette katten te verzorgen in quarantaine. Momenteel werkt het asiel samen met ’t Kattenkot (waar men poezen tracht te hersocialiseren en plaatsen) en met Kat zoekt Thuis (vangen kittens op en proberen ze te plaatsen). Momenteel zijn daardoor dus minder katten aanwezig in het asiel.

Uw vragen:

  1. De gebouwen werden in concessie gegeven in de toestand waarin zij zich toen bevonden (art. 3). De gebouwen zijn inderdaad niet nieuw. Hier en daar werden reeds investeringen gedaan, maar sommige bouwdelen zijn inderdaad nog aan vernieuwing toe (vb. houten schrijnwerken). De dienst patrimoniumbeheer bevestigt dat er asbestvezels zijn vastgesteld in de gegolfde dakbedekking en in de tussenschotten van de hondenhokken. Deze vezels zijn gebonden in de massa van de bouwmaterialen. Zolang er geen beschadigingen zijn is er geen wettelijke verplichting om deze platen te verwijderen.
  2. Een eventuele vernieuwing van de gebouwen kan maar gebeuren na onderhandelingen tussen stadsbestuur en exploitant waar onder meer wie wat betaalt een onderdeel van zal zijn.
  3. Het Blauwe Kruis v.z.w. bezorgde de stad eerder dit jaar (16/03/2014) een aanvraag en melding van de wens tot verbouwing van het asiel. Alvorens hier als stadsbestuur een standpunt in te kunnen nemen, werd een overlegmoment met de betrokken schepenen en stadsdiensten voorzien (26/05/2014) en werd de voorzitter gevraagd om een getailleerde omschrijving (met plan en kostenraming) en duiding van de aangevraagde werken (noodzakelijkheid/wenselijkheid, wettelijke verplichtingen,…) aan het stadsbestuur over te maken. De voorzitter van het asiel liet weten dat de plannen pas na augustus beschikbaar zouden zijn. Er werd afgesproken dat na ontvangst van die plannen een nieuw overleg met de betrokken schepenen/stadsdiensten gepland zal worden. Dit wordt dus na de zomer verder opgevolgd.