Het bronzen beeld aan de Unesco-rotonde

Al vele jaren lang staat er een prachtig beeld op de Unesco-rotonde. Samen met mij zijn er velen die het bijzonder jammer vinden dat dit kunstwerk daar werd neergepoot (en eigenlijk aan het verkommeren is). Het is nochtans een prachtig beeld van een bijzonder groot beeldhouwer. De ‘Man met de pelikaan’ is gemaakt door de West-Vlaamse beeldhouwer Josuë Dupon (geboren te Ichtegem op 22 mei 1864 en overleden te Berchem op 13 oktober 1935). Het is een bronzen voorontwerp voor de centrale figuur in een monumentale fontein opgericht aan de Kunstberg in Brussel. Bij verbouwingen werd die fontein in 1958 verwijderd en het beeld verhuisde naar Brugge, aan de Unesco-rotonde.

De schepper van dit beeld is beeldhouwer van realistische beelden van exotische dieren. De plaatsing van zijn ‘Kameeldrijver’ (in 1901) en van twee bronzen groepen (in 1903) aan de ingang van de Antwerpse Zoo bevestigde zijn reputatie als dierenbeeldhouwer. Maar hij had ook een stevige reputatie opgebouwd voor zijn borstbeelden, oorlogsgedenktekens en openbare monumenten. Diverse tentoonstellingen vonden plaats in binnen- en buitenland. Bovendien won hij in 1891 (of 1897) een gouden medaille met zijn monumentale beeldengroep ‘Samson doodt de leeuw’. Ook werd hij ooit tweede in de prestigieuze Romeprijs voor Beeldhouwkunst. De detaillering en vormgeving van zijn dierensculpturen (dat typisch in de lijn van de 19e eeuwse kunstopvatting lag) is door geen enkele andere Belgische beeldhouwer geëvenaard.
Mijn vragen zijn nu:

 1. Veel kunstminnende Bruggelingen zagen dit prachtig kunstwerk van deze unieke Vlaamse beeldhouwer een betere plaats krijgen… dat het uit de schemerzone wordt gehaald! Ware het geen goed idee om dit beeld te plaatsen bv. in het Albertpark of de achterkant van het station (de rotonde die nu volop in aanbouw is) of de boomgaard van het Oud Sint-Jan of op een van de vele pleintjes die onze stad rijk is? Het beeld zou zo opnieuw het centrale element kunnen worden van een heuse fontein: water is immers altijd prettig in een stad, het geeft als het ware levensvreugde.
 2. Kan het beeld – in afwachting van een spoedige herbestemming – grondig gereinigd worden? Door de jaren heen is het smerig geworden van de erosie, mos en vogelpoep. Eens gereinigd zal dit bronzen kunstwerk opnieuw schitteren. Mag ik vragen om mijn suggestie ernstig te overwegen.

Antwoord ontvangen op 01/10/2013

 1. Controle boekhouding: de boekhouding van Het Blauwe Kruis wordt enkel intern gecontroleerd en is geregeld via de statuten  van Het Blauwe Kruis. (…) Met het oog op het uitbetalen van de toelages voor onderhoud en verzorging van dieren in het schuthok, de sterilisatie van zwerfkatten en bloedonderzoek op kattenaids en leucose wordt het financieel en werkings-verslag opgevraagd. (…)
 2. Inspectie: de FOD dierenwelzijn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles in de dierenasielen. Op 10/06/2013 antwoordde een medewerker van deze dienst dat er door de hoge werkdruk van de inspectiedienst geen opvolgingscontroles gepland worden. Controles gebeuren dan ook enkel wanneer er een klacht over een asiel wordt ingediend. Bij controle worden zowel administratieve als praktische aspecten gecontroleerd door een dierenarts-inspecteur van FOD dierenwelzijn. Het verslag is vertrouwelijk, maar de melder van de klacht kan wel vragen om op de hoogte gehouden te worden.
 3. Opleiding hoofdinspecteur/inspecteurs: een medewerker van de dienst dierenwelzijn antwoordde dat een opleiding voor asielmedewerkers verplicht zal worden. De asielen zullen moeten kunnen aantonen dat zij over het nodige getuigschrift beschikken en dus over de nodige competenties. De functie van hoofdinspecteur in Het Blauwe Kruis Brugge vzw staat vermeld in zijn statuten. Alle informatie met betrekking tot de dagdagelijkse werking van Het Blauwe Kruis behoort tot de interne werking.
 4. Arbeidsovereenkomst: dit valt specifiek onder de interne werking van Het Blauwe Kruis.
 5. Dierenartsen + voorwaarden: wettelijke verplichting (erkenning dierenasielen K.B. 27/04/2007) controle FOD dierenwelzijn.
 6. Concessievoorwaarden: geregeld via een concessieovereenkomst (zie bijlage).
 7. Statuten Het Blauwe Kruis (zie bijlage).
 8. Statistieken van de laatste drie jaren: werd bezorgd (zie bijlage).
 9. Herplaatsing / Heropvoeding van honden: herplaatsing wordt wettelijk geregeld via een individueel dossier van de hond (…). Heropvoeding van honden: een medewerker van FOD dierenwelzijn antwoordde op 10/06/2013 dat er (nog) geen verplichte aanstelling voor het heropvoeden van honden is. Het is wel zo dat de FOD dierenwelzijn i.s.m. de hogescholen momenteel aan een opleiding werken gericht op de asielverantwoordelijken en medewerkers waarin het gedrag van de hond en dus de heropvoeding zeker aan bod zal komen. Men hoopt deze opleiding in de loop van april volgend jaar (2014) klaar te hebben.