Infoborden ‘Wijkcentrum Daverlo’ Assebroek (III)

Na twee eerder gestelde schriftelijke vragen richt ik nu een derde schrijven omtrent hetzelfde onderwerp van toen.

In mijn eerste schrijven op 6 mei 2014 reikte ik een paar nuttige tips aan in verband met het plaatsen van infoborden, namelijk   1. een infobord aan de ingang met vermelding van alle diensten die er zijn ondergebracht en   2. het politielogo aan het gebouw te plaatsen. 

Op 26 mei 2014 kreeg ik antwoord:  

  1. Bij de cel onderhoud gebouwen is reeds een werkaanvraag opgemaakt voor het ontwerpen en aanbrengen van een informatiebord aan de inkom met vermelding van alle diensten aanwezig in het gebouw en met vermelding van de openingsuren.
  2. Het aanbrengen van een politielogo was voorzien in het concept. De gebouwendienst onderzoekt de mogelijkheden voor de plaatsing aan de voorzijde van het gebouw, op de gevel of ter hoogte van de Dries.


Als antwoord op 8 mei 2015 kreeg ik:  

Uit het onderzoek van de diensten komt het volgende naar voor:   ° ter hoogte van de inrit parking een zuil te plaatsen met verlichting met vermelding van alle diensten waarbij tevens het logo van de politie zal gebruikt worden. Voor de zuil dient nog een vergunning aangevraagd te worden in functie van reclameverordening.   ° op het gebouw een opschrift ‘Wijkcentrum Daverlo’ te bevestigen op de gevel van de cultuurzaal, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is dat dit gebouw het wijkcentrum is.   ° ter hoogte van de inkom een bord te plaatsen met aanduiding van alle diensten en hun openingsuren. Verder is er nog de vraag van dienst cultuur om een LED-scherm te bevestigen aan de buitengevel waarop reclame kan gemaakt worden voor fuiven, sportwedstrijden… Dit moet nog budgettair als naar vergunning verder onderzocht worden.


We zijn nu twee jaar verder sinds mijn eerste schrijven en alles is nog steeds zoals op de officiële opening op 14 september 2012. Ik vind het godgeklaagd dat er zoveel tijd nodig is om een beslissing te nemen.

Daarom vernam ik graag de reden waarom er zoveel tijd nodig is om een beslissing te nemen en wanneer de beloofde infoborden nu eindelijk worden geplaatst. 

Antwoord ontvangen op 01/07/2016

De dienst patrimoniumbeheer heeft samengezeten met de verschillende diensten die gehuisvest zijn in Daverlo in verband met betreffend dossier en een voorstel met plan van aanpak uitgewerkt. Ondertussen hebben ze een prijsvraag verstuurd voor de algemene belettering en buitensignalisatie van het wijkcentrum. Daarin zullen zijn begrepen: de levering en plaatsing van lichtgevende belettering van de tekst ‘Daverlo’ op de bakstenen voorgevel van de berging polyvalente zaal,   de plaatsing van een lichtgevende lichtbak met logo srad Brugge, te plaatsen naast logo politie (levering en plaatsing te voorzien door Federale Politie) bovenaan hoofdinkom,   de levering en plaatsing van een lichtgevende zuil (totem) aan straatzijde en   een screen te kleven op raam inkom met opgave van de diensten die in het wijkcentrum zijn gehuisvest.   Een simulatie, samen met de offertes, zullen worden voorgelegd. Na dit akkoord zal een vergunning worden aangevraagd.

Er is wat tijd verloren gegaan voor het bepalen van een uniforme layout en naamgeving van complexen waar meerdere stadsdiensten zijn gehuisvest.