Kinderboerderij ‘De Zeven Torentjes’ Assebroek

Onlangs bracht ik samen met mijn kleinkinderen een bezoek aan de Kinderboerderij ‘De Zeven Torentjes’ in Assebroek. Niettegenstaande het grote vakantie is lopen er weinig kinderen rond. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat er heel wat minder dieren rondlopen in de weide die toegankelijk is voor het publiek. Ook ouders grootouders spraken er mij over aan.

Dat zou de terugloop van de bezoekers kunnen verklaren. Een tijd terug was de weide toch meer bevolkt met schapen, geiten, kippen, eenden, ganzen… Er was een grotere diversiteit van dieren. Is mijn info juist dat er heel wat dieren (o.a. geiten en schapen) die gestald stonden in de kinderboerderij nu zijn ondergebracht in het WZC Herdershove? Zo ja, waarom zijn die dieren naar daar verplaatst?

Ik stel voor, om opnieuw meer bezoekers aan te trekken, het dierenaantal op te drijven en opnieuw een grotere diversiteit in dieren te voorzien als weleer.

Antwoord ontvangen op 22/09/2017

De opmerking dat er dit jaar minder bezoekers en dieren zouden zijn op de kinderboerderij verrast ons. De belangstelling van scholen is nog altijd zeer graat. Jaarlijks volgen 7.500 tot 8.000 schoolkinderen een activiteit in de kinderboerderij. Dit is constant door de jaren heen en de vraag voor begeleide activiteiten is groter dan onze mogelijkheden om daaraan te voldoen.

Het aantal vrije bezoekers (gezinnen, individuen en groepjes) kunnen we op ‘De Zeven Torentjes’ niet bijhouden. Dit aantal schommelt sterk van moment tot moment en is ook zeer weersafhankelijk. De medewerkers van de kinderboerderij hebben niet de indruk dat dit aantal zou afnemen, eerder het tegendeel.

Het aantal en de verscheidenheid aan dieren is door de jaren heen quasi constant. Wel worden periodiek dieren overgebracht naar een ‘reserve/rust-weide’ in de Dries. Er werden nooit dieren ondergebracht in het WZC Herdershove en er is ook geen enkele intentie daartoe.

Qua grootvee staan er in de Kinderboerderij momenteel 2 koeien en 2 kalfjes, en dit tegenover 1 koe en 2 kalfjes vorige jaren. De varkensstal is zoals gewoonlijk bevolkt met 3 zeugen. Op dit moment zitten er ook 15 biggen. Op de boerderij zijn 1 paard en 2 ezels (tegenover 1 vorig jaar) gehuisvest. Van de 7 schapen (allemaal ooien) stonden er deze zomer slechts 2 en 3 lammetjes op de boerderij zelf. Omdat de grasgroei deze zomer volledig stilgevallen was, zijn de 5 andere schapen ondergebracht in de reserve stadsweide aan de Dries. De geiten (7 in constant aantal) bleven de hele zomer in de Zeven Torentjes zelf. Het aantal geitenlammetjes was dit jaar wel gering omdat 9 lammetjes gestorven zijn (5 meer dan vorig jaar). De veearts zag geen aanwijsbare reden voor deze hoge sterfte.

Qua pluimvee is het aantal kippen constant tussen 15 en 20. Er is dit jaar één kalkoen minder (2 dieren tegen 3 vorige zomer). Voorts lopen er 4 ganzen rond en een ongekend aantal wilde eenden, die ook een graantje meepikken. De konijnenstal wordt dit najaar geheel heringericht. Dit zal het mogelijk maken met de kinderen effectief tussen de konijnen te gaan zitten voor een ervaringsgerichte beleving.

Het dierenbeleid op de kinderboerderij is er op gericht een breed gamma aan ‘gebruikelijke’ hoevedieren te herbergen: dieren die gemakkelijk, veilig benaderbaar en aaibaar zijn. Met het huidig bestand is dit op basis van de ervaring van vele jaren vrij goed ingevuld. Meer dieren op de kinderboerderij houden is geen optie gezien dit zou leiden tot overbegrazing. Wij willen het aantal dieren ook niet opdrijven door de weiden extra te bemesten. Het is ook geen meerwaarde een overdreven aantal dieren te herbergen.