Klasse 1-bedrijven op Brugs grondgebied

Graag ontvang ik de lijst van alle momenteel op het Brugs grondgebied geëxploiteerde klasse 1-bedrijven.

Antwoord ontvangen op 13/10/2016

Er bestaat geen lijst van klasse 1-bedrijven bij de Provincie, noch bij LNE Milieu-Inspectie. Geen van beiden kon zo’n lijst reproduceren Dienst Leefmilieu houdt in haar eigen milieuvergunningendatabank uiteraard ook klasse 1-dissiers bij. Als bijlage vindt u een lijst daarvan. Deze lijst strookt niet volledig met de realiteit: sommige bedrijven zijn van naam veranderd of zijn niet meer in exploitatie (er is geen meldingsplicht voor een stopzetting).