Levensreddende AED-toestellen op Brugs grondgebied

 Op de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2015 hield ik een vurig pleidooi om AED-toestellen (hartstarters) te plaatsen in drukke (toeristische) centra en in sportcentra. Sindsdien werden er heel wat van deze hartstarters geplaatst door de stad.

Maar privé werd ook niet stil gezeten. Zo werd er o.a. op 16 oktober 2017, in het bijzijn van minister Hilde Crevits, dergelijk toestel geplaatst aan deingang van het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut te Sint-Andries. Ook hebben onze Brugse voetbalploegen, Club en Cercle samen, op 15 maart dit jaar een AED-toestel geplaatst in de Westtribune van het Breydelstadion. Tenslotte werd ook onlangs, op 15 november 2018, een hartstarter geplaatst aan de gevel van het V.T.I. in de Boeverietraat.

Dit zijn positieve initiatieven, maar Vlaanderen heeft in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, dat drie keer zoveel starters op haar grondgebied heeft, nog een hele inhaalbeweging te doen.

Daarom heb ik toch een aantal vragen waarop ik een antwoord verwacht:

  1. Hoeveel AED-toestellen heeft Stad Brugge geplaatst tot nu en wat is het totaal aantal beschikbare toestellen op ons grondgebied?
  2. Worden er in de toekomst nog bijgeplaatst? (Bijvoorbeeld op ’t Zand, want ik denk dat daar geen hartstarter is geplaatst.)
  3. Graag kreeg ik de lijst waar deze toestellen zich bevinden.
  4. Hebben jullie een zicht op het aantal hartstarters gesponsord en geplaatst door bijvoorbeeld privépersonen of verenigingen? En waar deze zijn geplaatst?
  5. Nergens heb ik op de website van de stad kunnen vinden waar dergelijke toestellen zijn opgesteld. I dit nog steeds niet in de website opgenomen
  6. Ik pleitte toen ook voor grotere zichtbaarheid door middel van een pictogram aan de buitenkant van de gebouwen. Tevens drong ik aan om ook bewegwijzering in het straatbeeld te voorzien waar deze toestellen zich bevinden.. Want het heeft geen zin om deze toestellen te plaatsen, als bij nood, niemand weet waar deze AED-toestellen zich bevinden. Daarop antwoordde de toenmalige schepen: “ … Maar u weet dat wij in een stad zoals Brugge moeten rekening houden met bepaalde reglementen ter zake rond het kunsthistorische. Dus daar moet waarschijnlijk nog eens bekeken worden op welke aanvaardbare manier dat zou kunnen gebeuren, maar ik denk dat dit voor een andere dienst is.”. Ik ben de mening toegedaan dat de veiligheid en de gezondheid hier  primeren en de regels van Unesco ondergeschikt zijn. Is dit nu – na 3 jaar – reeds nader onderzocht? Wat is de beslissing?
  7. k vroeg toen ook om de plaatsen waar dergelijk levensreddend toestel zich bevindt op te nemen in de Brugse (toeristische) straatplannen. Is dit ondertussen reeds gebeurd?
  8. Welke initiatieven zal stad Brugge nemen om een nog grotere spreiding van AED-toestellen aan te moedigen?

Geen antwoord ontvangen